182 views

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ เตรียมการพบนายชินโซ อาเบะ และ คิม จอง-อึน


 

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ ของเกาหลีใต้ได้กล่าวในการประชุมกับสื่อหนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกของปี 2014ที่  Cheong Wa Dae (Blue House) ซึ่งเป็นบ้านพักของประธานาธิบดี (คล้าย  White House ใน Washington, DC.) ว่ากำลังเตรียมการพบนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายคิม จอง-อึน ประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือ

“เพื่อบรรลุถึงสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีหรือเตรียมการสำหรับการรวมชาติ ฉันยังยึดมั่นในจุดยืนของฉันที่จะพบกับผู้นำของเกาหลีเหนือในเวลาใดเวลาหนึ่ง”

“อย่างไรก็ตาม…สภาพแวดล้อมต้องมาเป็นอันดับแรกว่าผลที่เป็นรูปธรรมในการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีนั้นอยู่ที่ไหน”

“ตั้งแต่ฉันเข้ารับตำแหน่ง ฉันหวังที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ฉันเป็นห่วงในเรื่องมุมมองที่เหมาะสมในเรื่องประวัติศาสตร์และทัศนคติที่จริงใจ…ฉันเตรียมการไว้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ผลที่  win-win กับทั้งสองประเทศ”

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮ ยังกล่าวถึงแผน 3 ปีสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนว่าให้เกาหลีใต้เป็นยุค 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการจ้างงาน 70% (Kim Tae-gyu, 2014)

บทวิเคราะห์ เรื่องสถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นเป็นประเด็นที่ท้าทายภาวะผู้นำของประธานาธิบดีเกาหลีใต้มาหลายทศวรรษแล้ว มีประเด็นต่างๆคือ

  1. จากการที่เกาหลีเหนือมีการพัฒนาและทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงของเกาหลีใต้ด้วย ผู้นำของเกาหลีใต้จึงพยายามแก้ปัญหาในเรื่องนี้ การเจรจา 6 ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยเกาหลีเหนือ,เกาหลีใต้,สหรัฐฯ,ญี่ปุ่น,รัสเซียและจีนเป็นอีกหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว
  2. เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนั้นมีเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องด้วย กรณีที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลีเป็นประเทศในจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นเวลา 35 ปี ในช่วงปี 1910-1945   หรือเหตุการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ผู้หญิงชาวเกาหลีถูกบังคับให้บริการทางเพศแก่ทหารญี่ปุ่น ถ้าทั้งสองประเทศสามารถสร้างทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ต่อเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์คาดว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น
  3. เรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนเกาหลีใต้นั้น ประธานาธิบดีให้เกาหลีใต้อยู่ในยุค 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ คือให้ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ ปี จากสถิติของปี 2012 ประชาชนเกาหลีใต้มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวถึง30,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ ปีแล้ว คือ 30,801 ดอลลาร์สหรัฐ/ ปี (www.worldbank.org/., 2013) ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มรายได้อีกด้วยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและวัฒนธรรมเกาหลี

เอกสารอ้างอิง

Kim Tae-gyu  (2014).. `I am willing to meet Abe, Kim’  [online].  Available: http://www.koreatimes.co.kr/www/category/subsection_120.html.

www.worldbank.org/. (2013)  GDP per capita (current US$).    [online].  Available: http//www. www.worldbank.org/.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment