154 views

การท่องเที่ยวของต่างชาติ ส่งผลให้ราคาที่ดินในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น


 

การเฟื่องฟูของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และโครงการการปรับปรุงเมืองอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ราคาที่ดินพาณิชย์ในเมืองใหญ่ ๆ

ของญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้น ย่าน Ginza ของ Tokyo ยังคงเป็นแหล่งที่ดินเชิงพาณิชย์ของญี่ปุ่นที่มีมูลค่าที่สุด ณ วันที่ 1 มกราคม 2016 

อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ในย่านช้อปปิ้ง Shinsaibashi ของเมือง Osaka ที่ดึงดูดการใช้จ่ายจากนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก

ราคาที่ดินเพิ่มมากที่สุดถึง 45.1 % Osaka เป็น 6 ใน 10 ของสถานที่ที่ได้รับการสำรวจทั่วประเทศที่มีกำไรมากที่สุดในเรื่องการค้าที่ดิน

เชิงพาณิชย์ การท่องเที่ยวที่เติบโตได้ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนที่พัก กระตุ้นให้เกิดการต่อสู้เรื่องราคาสินทรัพย์อย่างเข้มข้น

ในขณะที่การแข่งขันของผู้สร้างคอนโดมิเนียมมีความร้อนแรงมากขึ้นเช่นกัน สำหรับย่าน Kutchan ของ Hokkaido ซึ่งเป็นแหล่งมี

ชื่อเสียงของรีสอร์ทบนภูเขา Niseko ราคาที่ดินที่พักอาศัยมีการเติบโต 19.7 % ซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุด ในประเทศจำนวนของโรงแรม

ของต่างประเทศกำลังเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่นี้ ในพื้นที่ตั้งรีสอร์ทย่าน Yufuin ของจังหวัด Oita ราคาที่ดินเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 15.4 %

ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่ผ่านมา

 

โครงการปรับปรุงเมืองใหม่จำนวนมาก ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้มูลค่าของที่ดินเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ราคาที่ดินย่าน Toranomon

ของ Tokyo ที่ตึกสูงระฟ้า Toranomon Hills เปิดในปี 2014 เพิ่มขึ้น 17.1 % ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม

2016 การพัฒนาใหม่ในพื้นที่นี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างสถานีรถไฟใต้ใหม่ดินสาย Hibiya ราคาโดยรอบสถานีรถไฟ

หลักของ Nagoya ที่ซึ่งอาคาร Dai Nagoya เปิดเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาได้เพิ่มสูงขึ้น 36% ตึกระฟ้ากำลังเปิดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

จนกระทั่งปีถัดไป ราคาอสังหาริมทรัพย์ดูจะเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่มีรถไฟ Maglev ซึ่งจะเปิดให้บริการในปี 2027 ความคาดหวังของ

การพัฒนาในอนาคต จังหวัด Fukuoka ก็กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเมืองใหม่เช่นกัน อาคาร JRJP Hakata  ใกล้เส้นทางรถไฟ

Kyushu ของสถานี Hakata จะเปิดในเดือนในเดือนเมษายน โรงแรมใหม่ กำลังมุ่งเป้าไปที่การดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การแข่งขันกันด้านที่ดิน นักพัฒนาที่พักและสำนักงาน กำลังแข่งขันกันเสนอราคา มูลค่าของที่ดินใกล้สถานีรถไฟในพื้นที่เหล่านี้

เพิ่มสูงขึ้นถึง 24.5%


แหล่งที่มาข่าว:  http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Foreign-tourism-redevelopment-send-commercial-land-soaring

Leave a Comment