164 views

“การเพิ่มความมั่นคงภายในคือขั้นตอนแรกของการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามภายนอก” ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮกล่าว


ประธานาธิบดี ปาร์ค กึน-เฮกล่าวในการประชุมกับนักเรียนนายร้อยตำรวจว่าเรายังไม่มีความพร้อมทางด้านความมั่นคงที่สมบูรณ์แบบ แต่การปกป้องตัวเราจากภัยคุกคามภายนอกนั้นทำได้โดยการเพิ่มความปลอดภัยภายในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก

“จากการยั่วยุเรื่อยมาของเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือได้ยกระดับการเป็นภัยต่อสันติภาพ เสถียรภาพบนคาบสมุทรเกาหลี การมีอาวุธของตัวเราเองด้วยความพร้อมทางด้านความมั่นคงนั้นนำไปสู่การรักษาความมั่นคงภายในเป็นอันดับแรก”
“เราต้องการกฎหมายและระเบียบที่มีประสิทธิภาพเพื่อนวัตกรรมทั้งหมดและการปฏิรูปประสบผลสำเร็จ เราสามารถเร่งเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจด้วยการลดต้นทุนทางสังคมต่างๆผ่านทางการกำจัดคอรัปชั่นและการละเมิดระเบียบ” ประธานาธิบดีปาร์คกล่าว

ประธานาธิบดีกล่าวด้วยว่าการปฏิรูปและพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมประสบความสำเร็จได้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด ให้ตำรวจช่วยสร้างสังคมที่สะอาดและโปร่งใส มุมมืดของความปลอดภัยในสังคมยังมีอยู่ ให้ตำรวจปกป้องผู้ที่อ่อนแอ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าประเทศได้ปกป้องประชาชน (Song Ji-sun, 2016).

เอกสารอ้างอิง

Song Ji-sun (2016). Public safety key for nat’l security, law & order for reforms: Pres. Park.

 [Online].  Available.  http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=189263.

 

Leave a Comment