219 views

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮเยือนเมือง Daegu บ้านเกิด/ ศูนย์รวมอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

เมือง Daegu ตั้งอยู่ในจังหวัด Gyeongsangbuk-do เป็นเขตอิทธิพลดั้งเดิมของนักการเมืองแนวอนุรักษ์นิยมและเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีปาร์ค

เมือง Daegu เป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมสิ่งทอของเกาหลีใต้มานานแล้วรวมทั้งเป็นบ้านเกิดของบริษัทซัมซุงด้วย เป็นเวลา 6 เดือนแล้วนับจากที่ประธานาธิบดีไปเยือน Daegu ในครั้งก่อน ในครั้งนี้ประธานาธิบดีแสดงวิสัยทัศน์เรื่องการสร้างงานผ่านกลไกการเติบโตใหม่ๆ เริ่มจากการตรวจเยี่ยมศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เมืองนี้ เป็นศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้น ประธานาธิบดีกล่าวว่า

“ด้วยศูนย์นวัตกรรมต่างๆและการลดกฎระเบียบ เราจะสามารถสร้างธุรกิจที่เสรีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของภูมิภาคและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการขนส่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างเข้มแข็งของจังหวัด Gyeongsangbuk-do”

ลำดับถัดไปประธานาธิบดีเดินทางไปยังงาน “International Textile Fair” กล่าวว่าสิ่งทอดั้งเดิมของเกาหลีนั้นมีศักยภาพในการเป็นแบบอย่างของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการทำให้ทันสมัยโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนั้นประธานาธิบดีได้เข้าร่วมการประชุมด้านการกีฬาที่เมืองนี้ซึ่งได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “the 2011 World Athletics Championships” และ “the 2003 Summer Universiade” ประธานาธิบดีกล่าวว่าจะให้การกีฬาเป็นวัฒนธรรมของประชาชนทุกคน ไม่ใช่เป็นการแข่งขันของผู้นำ และท้ายสุดประธานาธิบดีไปร่วมในพิธีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ของจังหวัดนี้ (Song Ji-sun, 2016).

เอกสารอ้างอิง

Song Ji-sun (2016) President Park visits hometown of Daegu to check upon creative economy drive, new growth engines. [Online].  Available http://www.arirang.com/News/News_View.asp?nseq=189030.   

 

Leave a Comment