348 views

เกาหลี : การรู้ข้อจำกัดในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


20131212000324_0องค์กรด้านสุขภาพของเกาหลีเตือนให้ดื่มโซจูน้อยกว่า 5 อึก ต่อ วัน และควรหยุดดื่มอย่างน้อย 2 – 3 วัน
หลังจากการดื่มเกินขีดจำกัด
Published : 2013-12-12 20:15
Updated : 2013-12-12 20:15

เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของเกาหลีกล่าวว่า เดือนธันวาคมของทุก ๆ ปี จะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ทำให้เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาสุขภาพจากการดื่มจัด ดังนั้นควรตระหนักในการปฏิเสธต่อผู้ที่คะยั้นคะยอให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อเร็วๆนี้กระทรวงอาหารและความปลอดภัยจากยา ได้รายงานว่า คนเกาหลี 2 ใน 3 รวมทั้ง ชายและหญิง บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามันโลก สำนักงานสุขภาพระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติแนะนำว่าผู้ชายไม่ควรดื่มมากกว่า 40 กรัม ต่อวัน และผู้หญิง ไม่ควรดื่มมากกว่า 20 กรัม ต่อวัน โดยปริมาณของแอลกอฮอล์ 40 กรัม เทียบกับโซจู 5 อึก
สถิติอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชายและหญิงของเกาหลีพบว่ามีในอัตรา ร้อยละ64 และ69 ตามลำดับ
เจ้าหน้าที่กระทรวงอาหารและความปลอดภัยจากยากล่าวว่า ไม่ควรดื่มเวลาท้องว่าง หรือดื่มแก้วต่อแก้ว และที่สำคัญควรรู้ข้อจำกัดในการดื่มของตัวเอง และควรปฏิเสธด้วยคำว่าไม่ เมื่อรู้ว่าได้ดื่มเกินข้อจำกัดของตัวเองและไม่ควรบังคับเรียกร้องผู้อื่นในการดื่มต่อ
จากรายงานพบว่าประมาณหนึ่งในสามของคนเกาหลีจะดื่มมากกว่าหนึ่งแก้วในการดื่มแต่ละครั้ง และในจำนวนผู้ดื่มพบว่าอัตราผู้ที่ดื่ม ประมาณ 20 ปี มีถึง ร้อยละ 49 ตามมาด้วยผู้ที่ดื่มประมาณ 30 ปี และ 40 ปี ร้อยละ 34.9 และ ร้อยละ 32 ตามลำดับ
ส่วนข้อแนะนำอื่นๆเจ้าหน้าที่แนะนำว่า ไม่ควรดื่มทุกวัน ไม่ควรขับขี่ หากมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ หรือการดื่มที่ใช้ในทางการแพทย์ หากมีอาการไม่สบาย และคลื่นใส้ในตอนเช้าหลังจากผ่านการดื่มเบียร์หรือโซจู แนะนำให้พักการดื่มสัก 2 – 3 วัน
การเมาค้างทำให้มีผลพลอยได้จากการสะสมสารอันตรายในร่างการที่จะไปทำลายตับ การดื่มเกิน 30 ครั้งทำให้มีสารพิษไปทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อในตับและเกิดอาการสะสม
นักโภชนาการกล่าวว่าให้รับประทานอาหารที่ช่วยในการสร้างเอนไซม์ที่จะไปทำลายสารเคมี และดื่มน้ำเยอะๆ ทุกประเทศมีวิธีการรักษาการเมาค้างของตนเอง วิธีการแก้การเมาค้างของเกาหลีคือการทานซุปถั่วมากๆอันทำให้กรดดีไฮโดรจิเนส ช่วยปกป้องตับและทำให้แอลกอออล์หมดไป ซุปปลาแห้ง และซุปหอยหลอด ก็ได้รับการนำมาใช้ ดีวัวก็ช่วยในการฟื้นฟูตับ
กระทรวงอาหารและความปลอดภัยจากยาได้ยกระดับสุขภาพคนด้วยการให้คำแนะนำในการดื่มแอลกอฮอล์บนเวปไซท์ ให้รู้ถึงความปลอดภัยจากการดื่ม ในเวปไซท์ www.foodnara.go.kr

ที่มา : Cho Chung-un (christory@heraldcorp.com)
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20131212000656

บทวิเคราะห์ข่าว
องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าคนทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก ทั้งที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียรายได้ ค่ารักษาพยาบาล ความเสียหายที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องและยังเป็นสาเหตุของโรคมากกว่า 60 ชนิด หากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคเอเชียสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าประเทศญี่ปุ่น เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือเกาหลีใต้และไทย ตามลำดับ
ประเทศเกาหลีถือเป็นประเทศที่มีดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับต้นๆของโลก จากข้อมูล Global Status Report on Alcohol and Health 2011 ของ WHO ประเทศเกาหลีมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 14.8 ลิตรต่อคน (หมายถึงปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์) สูงเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งมากกว่าประเทศไทยถึงเท่าตัวเลยทีเดียว (ประเทศไทยมีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 7.1 ลิตรต่อคน)
ครอบครัวคนเกาหลีจะมีวัฒนธรรมในการดื่มแอลกอฮอล์ หรือโซจู หรือมักกอรี่ (เหล้าที่ทำจากข้าว) ไปพร้อมกับการรับประทานอาหารในวันที่มีเรื่องดีๆ สำหรับกลุ่มเพื่อนฝูงหากมีโอกาสสังสรรค์กันหลังเลิกงาน หลังจากทานข้าวก็มักจะไปดื่มกันต่อ โดยเฉพาะในการทำงานและในการติดต่อธุรกิจ การดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก กล่าวว่าคนเกาหลีให้ความสำคัญกับจิตใจมาก จึงส่งผลให้สังคมเกาหลีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับองค์กรจึงมีการเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างคนทำงานอยู่เป็นประจำ
และการรินเหล้าให้คนอื่นถือเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ที่เรารินให้ ต้องรินอย่างนอบน้อม โดยใช้ทั้งสองมือจับขวดเบียร์หรือโซจูตอนริน นอกจากนี้คนเกาหลียึดถือระบบอาวุโส ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน การที่จะกำจัดช่องว่างนี้จึงต้องใช้แอลกอฮอล์เป็นสะพานในการลดช่องว่าง ระหว่างกัน

Leave a Comment