264 views

คนไต้หวันร้อยละ 30 เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของไช่


มากกว่าร้อยละ 30 ของคนไต้หวันมีความมั่นใจในความเป็นผู้นำของนางไช่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจและการแข่งขันระหว่างสองพรรค

จากผลสำรวจของนิตยสาร Commonwealth คนไต้หวันโหวตให้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบเร่งแก้ไข ตามมาด้วยปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างหลายพรรค

จากการโหวตในด้านภาวะผู้นำนั้นนางไช่ได้คะแนนโหวตร้อยละ 32.9 อีริค ชูได้ร้อยละ 14.5 และเจมส์ ซูงได้ร้อยละ 12.9

และจากผู้ที่โหวตทั้งหมดยกให้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนสูงถึงร้อยละ 80

 

ที่มา China Post 06/01/2016

Leave a Comment