135 views

ไต้หวันเปลี่ยนประธานาธิบดี แต่นโยบายจีนต่อไต้หวันยังเหมือนเดิม


หลักการของโยบายต่างประเทศจีนยังเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไต้หวันก็ตาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าว

“จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นในประเด็นของไต้หวัน โดยนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันยังคงเหมือนเดิมทุกประการ” นายจางซี่จุน หัวหน้าแผนกกิจการไต้หวันได้กล่าวในขณะพบปะกับคณะนักธุรกิจไต้หวันที่เข้ามาดำเนินกิจการในจีนแผ่นดินใหญ่

นายจางยังกล่าวว่า เขาหวังว่าในปีใหม่นี้ ความสัมพันธ์บนช่องแคบไต้หวันจะเดินไปข้างหน้าบนพื้นฐานของการพัฒนาสันติภาพ

เขายังกล่าวว่าความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบนี้ได้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ปี 2008 เป็นการพัฒนาที่ประชาชนทั้งสองฝั่งต่างได้ประโยชน์

นี่เป็นครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันที่มีการเปิดโอกาสให้พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นความสัมพันธ์บนช่องแคบไต้หวัน

นางไช่และพรรคของเธอได้ปฏิเสธที่จะใช้ข้อตกลง 1992 ซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคก๊กหมินตั๋งทำไว้เกี่ยวกับการมีจีนเดียว

 

China Post 31/01/2016

Leave a Comment