219 views

คนไต้หวันใช้เงินฉลองวาเลนไทน์เฉลี่ย 4,000 ดอลลาร์ China Post 14/02/2016


คนไต้หวันวางแผนที่จะใช้วันวาเลนไทน์ฉลองความสัมพันธ์ประมาณ 4,126 ดอลลาร์ไต้หวันจากผลสำรวจ

เกือบร้อยละ 70 ของคนไต้หวันวางแผนที่จะใช้วาเลนไทน์ฉลองความสัมพันธ์และเป็นโอกาสพิเศษในการออกไปทานอาหารค่ำเพื่อฉลองเทศกาลแห่งความรัก ยังได้มีการวางแผนซื้อของขวัญให้กันอีกด้วย

Leave a Comment