215 views

การส่งออกในเดือนมกราคมของเกาหลีใต้ลดลงต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี


A gas pump is seen hanging from the ceiling at a petrol station in Seoul

ภาพจาก Website: en.best2list.com

สรุปข่าว – กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และ พลังงาน แถลงว่า ยอดการส่งออกของเกาหลีใต้เดือนมกราคมมีมูลค่า 36,700 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงไป 18.5 % จากเดือนมกราคมปี 2015 ซึ่งยอดการส่งออกในเดือนมกราคมของเกาหลีใต้เคยตกลงต่ำที่สุด 20.9 % ในปี 2009 ปัจจัยสำคัญเกิดมาจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกาหลีใต้มีราคาต่ำลง นอกจากนี้ราคาน้ำมันจากดูไปครู๊ช ตกลงถึง 41 % ทำให้ประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางลดและชะลอการนำเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้ ยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐฯ ยุโรป และจีนก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออกในเดือนมกราคมของเกาหลีใต้ถดถอยลง

. แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved February 5, 2016

Leave a Comment