1,199 views

จีนผลิต “ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” อันดับหนึ่งของโลก


solar cell_6

ที่มาภาพ: investor.com

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวถึงความก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ของประเทศจีนที่มีการผลิต “ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์” มากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลก แซงหน้าเยอรมันแชมป์เก่า กรณีที่สมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศจีน เผยถึงสถิติการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ ที่เพิ่มขึ้นกว่า 15 กิกะวัตต์ หรือราว 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการผลิตสุทธิอยู่ที่ 43 กิกะวัตต์ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลจีนมีทัศนคติเชิงบวกต่อการลงทุนและการผลิตพลังงานสีเขียวและนวัตกรรมพลังงาน ภายใต้ขอบเขตของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่บรรดาบริษัทฯ ต่าง ๆ จากรัฐบาล โดยในปีนี้จะเกิดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุน และการเชื่อมโยงเครือข่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากยิ่งขึ้น สำนักงานบริหารพลังงานแห่งชาติ ระบุว่า จีนตั้งเป้าหมายเพิ่มพลังงานสะอาด ให้ได้ 15 เปอร์เซ็นต์ ต่อการบริโภคพลังงานปฐมภูมิทั้งหมดของประเทศก่อนสิ้นปี 2563 โดยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะพุ่งสูงระดับ 150 กิกะวัตต์ภายในปีเดียวกัน รวมถึงขยับขยายอัตราส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มาข้อมูลและภาพ:

http://news.mthai.com/hot-news/world-news/478261.html

investors.com

Leave a Comment