243 views

Whistleblower ไต้หวัน ลุ้น 5%-10%


ข่าว_  ทางการไต้หวัน The Food and Drug Administration (FDA)  แจ้งว่า กฎหมายที่อยู่ในกระบวนการปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ทันสมัย จะเพิ่มรางวัล จาก 5%  เป็น 5%-10%  แก่ Whistleblower“Food Safety Whistleblowers”  ซึ่งแจ้งเบาะแส _การให้ข้อมูลซึ่งสามารถนำไปเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ การใช้เงินที่ไม่ถูกต้อง การใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการกระทำซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของสังคม   ***(แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด_ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2557)***

วิเคราะห์_ 1. นิติรัฐ กฎหมายออกฤทธิ์ในทางตรงข้าม  ทรรัฐ/ทรราชย์รัฐ กดม๋ายตีความได้ 360 องศา ตามใบสั่ง  พร้อมพรั่งด้วยเนติบริกรหน้าสลอน อีกทั้งเหล่านักปราชญ์ออนซอน อ่อนซอน ก็มักขาดความกล้าทางจริยธรรม_ความกล้าหาญทางจริยธรรมของนักวิชาการ_2. กรณีไต้หวัน…เร็วๆนี้_2013/12/18 พ่อค้าใจอำมหิต ลักลอบนำ “แป้งพิษ” เปลี่ยนบรรจุใหม่ส่งขายในตลาดอีก….ก่อนนั้น เมื่อ…2013/06/07 _ทางการจีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ พร้อมใจกันประกาศระงับพักการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารปนเปื้อนสารไดเอทิลเฮกซิลพทาเลต (DEHP) ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ผลิตโดยบริษัทไต้หวัน 10 ราย….2013/06/02 _แป้งอาหารปนเปื้อนสารพิษ ทบวงสาธารณสุขควบคุมก่อนส่งออก…2013/05/29_ปธน.หม่าอิงจิ่วสั่งครม.ชี้แจงนานาชาติ กรณีตรวจพบแป้งทำอาหารปนเปื้อนสารพิษ…2013/05/28_ทบวงสาธารณสุขไต้หวันเพิ่มค่าปรับและเงินรางวัลนำจับหวังยับยั้งปัญหาแป้งทำอาหารปนเปื้อนสารพิษลุกลาม…ฯลฯ…

แหล่งข้อมูล_  http://bit.ly/1hd3C9p  ; http://bit.ly/1gAMygj ; http://bit.ly/1dEN1sR ; http://bit.ly/19rUlsw;  http://bit.ly/19MnPxA,  http://bit.ly/1gAPYPW,   http://bit.ly/1kO1AfU;  http://bit.ly/1kO3ltF

Leave a Comment