97 views

ญี่ปุ่นประกาศให้เงินช่วยเหลืออาเซียน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ


Leaders of ASEAN countries pose hand-in-hand for a photo session of ASEAN-Japan Commemorative Summit at Akasaka State Guesthouse in Tokyo

แหล่งข้อมูล: http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9560000153710

สรุปข่าว – เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. แหล่งข่าวได้เปิดเผยว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ร่วมกับญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีของความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียนนั้น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ผู้นำญี่ปุ่น จะประกาศมอบเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา หรือ เงิน ODA (Official Development Assistance) รวม 2 ล้านล้านเยน หรือ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 640,000 ล้านบาท) ให้แก่อาเซียน ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาเซียน โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศอาเซียน รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ ญี่ปุ่นจะให้ความช่วยเหลือในการจัดหาข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และการอบรมฝึกฝนผู้เชี่ยวชาญทางด้านภัยพิบัติอีก 1,000 คน ส่วนรูปแบบความช่วยเหลืออื่นๆ รวมไปถึงการจัดสรรเงิน 8,000 พันล้านเยนในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 และญี่ปุ่นและอาเซียนนั้นจะพิจารณาตั้งกรอบการเจรจาในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติ

สำหรับการประชุมกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ นายเบนิโย อาควิโน ฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานั้น ญี่ปุ่นได้รับการคาดหวังว่าจะช่วยเหลือเงินจำนวน 6.5 พันล้านเยน เพื่อแก้ปัญหาภายหลังจากประสบพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

Source: Japan Times News. Japan to announce ¥20 billion for ASEAN cultural exchanges. 2013. [online]. From: http://www.japantimes.co.jp/news/2013/12/13/national/japan-to-announce-%C2%A520-billion-for-asean-cultural-exchanges/[14/12/13]

วิเคราะห์ข่าว – การให้เงินช่วยเหลือแก่อาเซียนครั้งนี้นอกจากเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างพันธมิตรกับประเทศอาเซียนที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องเขตแดนในทะเลจีนใต้กับจีน อันได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน และฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ดี ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นนั้นยังรวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าญี่ปุ่นจะมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจดังกล่าว เนื่องจากญี่ปุ่นจะได้ผลประโยชน์จากการค้าและการลงทุนในภูมิภาคนี้ซึ่งกำลังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment