286 views

เกาหลีใต้มีความปรารถนาที่จะทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับญี่ปุ่น


20160120_yoo-il-ho_middle_320

 

นาย Yoo Il-ho ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีด้านกลยุทธ์และการคลัง

แหล่งที่มาภาพ: Nikkei Asian Review, Kyodo, Yonhap

เกาหลีใต้มีความปรารถนาที่จะทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Currency Swap Arrangement) กับญี่ปุ่น ที่ได้ปล่อยให้หมดอายุไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณเงินสำรองเงินตราระหว่างประเทศโดยเฉพาะเงินสกุลดอลล่าร์มีน้อยเกินไปที่จะใช้ป้องกันการจู่โจมค่าเงินและป้องกันการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

นาย Yoo Il-ho ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีด้านกลยุทธ์และการคลัง ได้กล่าวที่รัฐสภาเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาว่ากำลังพิจารณาการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับญี่ปุ่น เนื่องจากเกาหลีใต้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเงินของโลกกำลังมีความไม่แน่นอนมากขึ้น เศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัว และปัจจุบัน แม้สัญญาการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศระหว่างจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซียยังคงมีอยู่ แต่ข้อตกลงกับประเทศเหล่านี้ไม่ได้เป็นการแลกเงินดอลล่าร์ ต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาซึ่งได้หมดอายุไปแล้ว ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2551-2552 การทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ได้ช่วยให้เกาหลีใต้สามารถแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้ เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์และเงินวอน

ตามข้อมูลของ Korea Economic Research Institute ระบุว่าเงินสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ ณ สิ้นปี 2557 มีจำนวนเพียง 363.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการป้องกันการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องใช้อย่างน้อย จำนวน 79.7 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ ตามรายงานของธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุว่าทรัพย์สินที่เป็นหน่วยเงินสกุลดอลล่าร์ มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ เมื่อสิ้นปี 2557

ยิ่งไปกว่านั้น นักลงทุนต่างชาติผู้ซึ่งทุ่มซื้อหุ้นและพันธบัตรของเกาหลีใต้มีความกลัวต่อกระแสเงินทุนไหลออก สิ่งเหล่านี้ จึงทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ มีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขาดแคลนเงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่จำเป็นต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ จึงมีความประสงค์ที่จะทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับประเทศที่ให้แลกเงินดอลล่าร์ อย่างเช่น ญี่ปุ่น

นาย Taro Aso รองนายกฯและรัฐมนตรีคลังญี่ปุ่น ก็ได้กล่าวกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 มกราคม ว่า “หากทางเกาหลีใต้ร้องขอ ญี่ปุ่นก็ยินดีให้ความร่วมมือ”

 

แหล่งที่มาข่าว:  http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Why-does-South-Korea-want-currency-deal-with-Japan?page=2

Leave a Comment