362 views

เกาหลีใต้ ญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงเรื่อง “Comfort Women”


 

เกาหลีใต้และญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงเรื่อง “Comfort Women” แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม ภายหลังการเจรจาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ

ข้อตกลงดังกล่าวลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ นาย Yun Byung-se และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น นาย Fumio Kishida นาย Kishida กล่าวว่านายกรัฐมนตรีอาเบะจะกล่าวขอโทษอย่างจริงใจและแสดงความสำนึกผิดจากก้นบึ้งของหัวใจต่อ “Comfort Women” ปัจจุบันมี “Comfort Women” ของเกาหลีใต้ที่ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 46 คน อายุเฉลี่ย 89 ปี  ญี่ปุ่นแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยสรุปแล้วข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า

  1. นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กล่าวขอโทษและแสดงความสำนึกผิดต่อ “Comfort Women”
  2. ญี่ปุ่นให้เงินช่วยเหลือ“Comfort Women” จำนวน 8.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  3. เกาหลีใต้จะหารือเรื่องการย้ายที่ตั้งของรูปปั้น “Comfort Women” ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามสถานฑูตญี่ปุ่นในกรุงโซล
  4. ข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงสุดท้ายและไม่เปลี่ยนแปลง
  5. เกาหลี ญี่ปุ่นจะงดเว้นการตำหนิซึ่งกันและกันในเรื่องดังกล่าว
ในวันเดียวกันนั้นประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ ได้โทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นโอกาสของการสร้างความไว้วางใจต่อกันและเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีในอีกขั้นหนึ่ง นาย Kishida ได้พบกับประธานาธิบดีปาร์คที่ Cheong Wa Dae  ก่อนร่วมงานเลี้ยงในตอนค่ำที่นาย Yun เป็นเจ้าภาพ (Yi Whan-woo, 2015).

เอกสารอ้างอิงYi Whan-woo (2015). Korea, Japan reach deal over sex slavery. [Online] Available http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/12/120_194189.html.

 

Leave a Comment