206 views

ประธานาธิบดีจีนร่วมการประชุมอินเตอร์เน็ตโลกครั้งที่ 2


สีจิ้นผิงการประชุม_1

การประชุมอินเตอร์เน็ตโลกครั้งที่ 2 เมื่อ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา จัดขึ้นที่เมืองอูเจิ้น มณฑลเจ้อเจียงของจีน นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมและกล่าวคำปราศรัย นับเป็นครั้งแรกที่นายสี จิ้นผิงกล่าวถ้อยแถลงว่าด้วยเรื่องของอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นทางการ โดยเสนอเป้าหมายการพัฒนาอินเตอร์เน็ตของจีนอย่างชัดเจน ระบุว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้า จีนจะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาอินเตอร์เน็ต Big Data และแผนปฏิบัติการ “อินเตอร์เน็ตพลัส” โดยเน้นการพัฒนาวัฒนธรรมทางอินเตอร์เน็ตและอีคอมเมิร์ซ ส่งเสริมการผสมผสานกันระหว่างอินเตอร์เน็ตกับเศรษฐกิจสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องให้การพัฒนาของอินเตอร์เน็ตสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชม 1,300 ล้านคนและประชาชนทั่วโลก นายสี จิ้นผิงยอมรับปัญหาและการท้าทายในการพัฒนาอินเตอร์เน็ตปัจจุบันว่า ประชาคมโลกควรให้ความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เสริมความร่วมมือระหว่างกัน ผลักดันการปฏิรูประบบบริหารอินเตอร์เน็ตทั่วโลก ร่วมกันสร้างสรรค์อินเตอร์เน็ตที่มีสันติภาพ ความปลอดภัย การเปิดกว้าง และมีความร่วมมือ ตลอดจนร่วมกับนานาชาติสร้างสรรค์ระบบบริหารอินเตอร์เน็ตโลกที่เป็นประชาธิปไตยและมีความโปร่งใส ประเทศต่างๆควรเสริมการติดต่อ ขยายความรับรู้ร่วมกัน และเสริมความร่วมมือ เพื่อร่วมกันสร้างประชาคมทางอินเตอร์เน็ตที่มีชะตาร่วมกัน ยังเสนอให้เร่งการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานด้านอินเตอร์เน็ตทั่วโลก สร้างเวทีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางอินเตอร์เน็ต ผลักดันการพัฒนานวัตกรรมทางอินเตอร์เน็ต ประกันความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต และสร้างระบบบริหารอินเตอร์เน็ต เป็นต้น งานมหกรรมระดับโลกที่จีนเป็นผู้ริเริ่มและมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลกที่กำกับดูแลและรับผิดชอบร่วมกัน มีแขกผู้มีเกียรติกว่า 2,000 คนจาก 5 ทวีปร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระสำคัญด้านอินเตอร์เน็ต หารือแนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแล ด้วยผลกระทบจากสภาพความเป็นจริงของประเทศ ตลอดจนความแตกต่างกันในกระบวนการพัฒนาอินเตอร์เน็ต ประเทศต่างๆทั่วโลกนอกจากจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้ว ยังต้องแสวงหารูปแบบการกำกับดูแลอินเตอร์เน็ต และกำหนดนโยบายสาธารณะที่สอบรับกับสภาพความเป็นจริงของประเทศ การที่จีนริเริ่มส่งเสริมและจัดการประชุมอินเตอร์เน็ตโลกแสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่และการแบกรับของจีนในการพัฒนาและกำกับดูเลอินเตอร์เน็ต สำหรับประเด็นหลักของการประชุมครั้งนี้คือ “เชื่อมต่อ แบ่งปันและบริหารร่วมกัน เพื่อสร้างประชาคมอินเตอร์เน็ตที่มีชะตาร่วมกัน” การประชุมครั้งนี้ มีการประชุมย่อยๆกว่า 10 ฟอรั่ม ซึ่งเกี่ยวพันถึงประเด็นต่างๆ 22 ประเด็น อาทิ การเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านเน็ต นวัตกรรมกับการพัฒนาผ่านอินเตอร์เน็ต ความร่วมมือทางเศรษฐกิจดิจิตอล มาตรฐานเทคโนโลยีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การควบคุมบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

ที่มาข่าวและภาพ: http://thai.cri.cn/247/2015/12/16/225s238212.htm

http://www.chinadaily.com.cn/

Leave a Comment