254 views

จีน ญี่ปุ่น กำลังแข่งขันในโครงการที่สำคัญ


จีนและญี่ปุ่นกำลังแข่งขันเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาค โดยให้คำมั่นสัญญากับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนในการให้เงินกู้จำนวนมากและการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ฝ่ายจีนโดยนาย Li Keqiang นายกรัฐมนตรีของจีน ได้ให้คำมั่นระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิทที่เมืองหลวงของมาเลเซียว่า

จะให้เงินกู้ถึง 10 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯเพื่อการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาค และจะให้เงินจำนวน 3.6 พันล้านหยวน (564 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) แก่ประเทศกำลังพัฒนา เช่น กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม

นอกจากนี้  จีนยังผลักดันความคิดริเริ่มเกี่ยวกับองค์กรด้านความร่วมมือด้านการเงินในภูมิภาคเอเชีย (Asian Financial Cooperation Association) เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนในภูมิภาค ซึ่งเป็นที่มาของธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian   Infrastructure Investment Bank: AIIB) ที่มีจีนเป็นแกนนำจัดตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับญี่ปุ่นได้เสนอที่จะบรรเทาข้อจำกัดเงินกู้ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ที่มีญี่ปุ่นเป็นแกนนำยังประกาศส่งเสริมความร่วมมือกับ AIIB ในการให้เงินทุนเพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 110 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ในอีก 5 ปี

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Shinzo Abe ยังให้คำมั่นสัญญาในที่ประชุมทางธุรกิจในกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาว่า

ญี่ปุ่นจะยังคงให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและจะดำเนินการปฏิรูปเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของคนเอเชียได้มากขึ้น

อนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา  จีนและญี่ปุ่นแข่งขันกันเรื่องการนำเสนอการสร้างรถไฟความเร็วสูงในประเทศอินโดนีเซียโดยจีนเป็นฝ่ายได้โครงการไป

 

แหล่งที่มาข่าว :  http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/China-Japan-compete-on-major-projects

Leave a Comment