281 views

สนามบินนาริตะเปิดบริการใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น


ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2013/11/258927.html, CHIBA, Japan, Nov. 28, Kyodo

สรุปข่าว/ บริษัท ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ จำกัด (มหาชน)  เปิดตัวนำเสนอ “ห้องประกอบพิธีละหมาดของชาวมุสลิม” ภายในอาคารสนามบินนาริตะใกล้เมืองโตเกียว อันเป็นบริการใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยได้จัดสรรพื้นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนากว้างจากเดิมเป็นสองเท่าภายในอาคารสนามบินถึงสี่แห่ง พร้อมกับจัดบริเวณสำหรับการทำความสะอาดร่างกาย รวมถึงแผนที่จะเริ่มให้บริการจัดเลี้ยงอาหารฮาลาลในห้องพักสำหรับผู้ที่รอขึ้นเครื่อง ขณะเดียวกันก็วางแผนที่จะตั้งร้านอาหารและครัวฮาลาลที่รับรองความถูกต้อง น่าเชื่อถือ (ไม่มีหมูและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) พร้อมกันนี้นาย Makoto Natsume ประธานดำเนินงานได้กล่าวในงานแถลงข่าวที่สนามบินว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนี้เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวจากโลกมุสลิมที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

Muslim prayer corner

 

ที่มาภาพ: http://english.kyodonews.jp/photos/2013/11/258908.html

วิเคราะห์ข่าว/ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ชาวมุสลิมมีการเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงญี่ปุ่นก็เป็นประเทศปลายทางของชาวมุสลิมดังสถิติที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับจากผลสำรวจของบริษัท Crescentrating (http://asia.muslimthaipost.com) พบว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมีการขยายตัวเร็วกว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และคาดว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวมุสลิมจะขึ้นถึงปีละ 192,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2563 อันนับว่าเพิ่มขึ้นมากจากปี 2554 ซึ่งมีการใช้จ่าย 126,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ชาวมุสลิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นก็มีจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะในอินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลก และญี่ปุ่นก็มีความสัมพันธ์อันดีกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือ ASEAN+3 และ ASEAN-Japan ดังนั้นการจัดบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิมจึงเป็นกลยุทธ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นจะให้ความสำคัญ โดยขั้นต้นจะเน้นการจัดบริการในสถานที่ด่านแรกที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านเช่นในพื้นที่สนามบิน ขณะที่บางประเทศเช่นมาเลเซียก็สามารถพัฒนาไปถึงขั้นจัดหาสถานที่ทำละหมาดให้ได้ในแทบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือสนามบิน

Leave a Comment