246 views

ธุรกิจน้ำตาลจีนประสบภาวะวิกฤต


sugar1

ที่มา http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/articles/detail.php?IBLOCK_ID=70&SECTION_ID=508&ELEMENT_ID=12360

 

สรุปข่าว               

สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลจีนคาดการณ์ว่าในปี 2555/2556 กว่าร้อยละ 60 ของบริษัทการผลิตน้ำตาลที่อยู่ในเขตปกครองตนเองกว่างซี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของจีนนั้น จะประสบภาวะขาดทุน ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นกับบริษัทในยูนหนาน มณฑลไห่หนาน และมณฑลเฮหลงเจียงเกือบทั้งหมดเช่นกัน โดยมีสาเหตุหลักคือการนำเข้าน้ำตาลราคาถูกจากต่างประเทศ จากสถิติของสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลจีน ในปี 2555/2556 จีนมีผลผลิตน้ำตาลทั้งสิ้น 13.07 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.55 ล้านตันจากปีก่อน แต่ในครึ่งแรกปี 2556 จีนได้นำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศจำนวนมาก ทำให้ราคาน้ำตาลภายในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าธุรกิจน้ำตาลจีนจะขาดทุน 10,000 ล้านหยวนในปีนี้ ในฐานะที่เป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดของโลก ใน 9 เดือนแรกปีนี้ จีนได้นำเข้าน้ำตาล 2.93 ล้านตัน โดยราคานำเข้าเฉลี่ยในเดือนกรกฎาคมเท่ากับ 4,207 หยวนต่อตัน (ถูกลง 1,278 หยวนต่อตันเมื่อเทียบกับราคาน้ำตาลที่ตลาดกว่างตง) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำตาลของโลกในปีนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากรวมทั้งราคาถูก จึงทำให้ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น หากพิจารณาสถิติการจำหน่าย พบว่า ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 (ภายในปี 2555-2556) จีนได้จำหน่ายน้ำตาลทั้งสิ้น 11.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.54 ล้านตันจากช่วงเดียวกันในปีก่อน นอกจากนี้ในด้านอุตสาหกรรมยังมีสต๊อกลดลงจากปีก่อน

 

บทวิเคราะห์

จีนเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก ในปี 2555 มีผลผลิตน้ำตาลทั้งสิ้น 13.07 ล้านตัน ในจำนวนนี้เป็นผลผลิตจากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงมากถึง 7.94 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของผลผลิตทั้งประเทศ ในขณะเดียวกัน จีนยังเป็นผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ของโลกเช่นกัน และมีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี การนำเข้าน้ำตาลปริมาณมากจากต่างประเทศ เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำตาลที่ผลิตในปะเทศจีนเอง ส่งผลให้โรงงานน้ำตาลและเกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โรงงานน้ำตาลต้องประสบภาวะขาดทุนถ้วนหน้า สาเหตุที่ราคาน้ำตาลในต่างประเทศต่ำกว่าราคาในประเทศมีดังนี้

หนึ่ง ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น (ผลผลิตส่วนเกิน) ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดต่างประเทศลดลง

สอง จีนเรียกเก็บภาษีน้ำตาลนำเข้าในโควต้าในอัตราร้อยละ 15 คำนวณราคาต้นทุนรวมภาษีอยู่ที่ประมาณตันละ 4,200 หยวน ขณะที่เฉพาะต้นทุนการผลิตในกว่างซีสูงถึง 5,500 หยวน

สาม การดำเนินมาตรการสำรองน้ำตาล เพื่อรักษาระดับราคาน้ำตาลในประเทศ โดยราคารับซื้อสูงถึงตันละ 6,100 หยวน ทำให้ราคาน้ำตาลทรายขายพุ่งสูงขึ้น

สี่ การที่น้ำตาลในต่างประเทศมีราคาถูกส่งผลให้เกิดการลักลอบนำเข้าน้ำตาลอย่างผิดกฎหมาย ทำให้น้ำตาลจากต่างประเทศทะลักเข้าตลาดจีนจำนวนมาก

จากภาวะดังกล่าวได้ส่งผกระทบต่อทั้งเจ้าของธุรกิจน้ำตาลในจีน รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยของจีน ที่ในปัจจุบันมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อาทิ ค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง ค่าแรงงานตัดอ้อย ดังนั้นรัฐบาลจีนควรดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ราคาน้ำตาลมีความมั่นคงมากขึ้น

 

แหล่งข้อมูล:        http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=460&ELEMENT_ID=13332

http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?IBLOCK_ID=69&SECTION_ID=458&ELEMENT_ID=13343

Leave a Comment