234 views

อาณาเขตทางอากาศ ADIZ ทำให้เกิดข้อขัดแย้งในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น


 

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจีนได้ประกาศอาณาเขตทางอากาศ (Air defence identification zone-ADIZ) ที่เครื่องบินต่างๆที่บินผ่านใน ADIZ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีนหรืออาจต้องเผชิญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบฉุกเฉิน

ADIZ ของจีนในทะเลจีนตะวันออกนั้นทับซ้อนกับทั้งอาณาเขตของเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ที่มาของความขัดแย้งดังกล่าวมาจากกรณีพิพาทอันยาวนานระหว่างจีนละญี่ปุ่นเรื่องเกาะ Senkaku หรือ Diaoyu  นอกจากนี้แล้ว ADIZ ยังครอบคลุมพื้นที่รอบๆ Ieodo,ซึ่งเป็นหินที่อยู่ใต้ทะเลตั้งอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ Marado ของเกาหลีใต้ 149 กิโลเมตร ในทะเลจีนตะวันออกอันเป็นพื้นที่ทับซ้อนในเขตเศรษฐกิจ (Economic Zone-EEZ) ของทั้งสองประเทศ ที่สร้างความตึงเครียดระหว่างเกาหลีใต้และจีนมานานแล้ว  ทางโซลและปักกิ่งได้เจรจาเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน ทางเกาหลีใต้ได้กล่าวแสดงความเสียใจและไม่สามารถยอมรับการประกาศ ADIZ ของจีนเพียงฝ่ายเดียว โดยที่ไม่ได้เจรจากับทางเกาหลีใต้และญี่ปุ่น (The Korea Herald, 2013)

ส่วนสหรัฐอเมริกานั้นได้ส่ง เครื่องบินรบ B-52 จำนวน 2 ลำและเครื่องบินที่ไม่ติดอาวุธมายังพื้นที่พิพาทในทะเลจีนตะวันออกแล้ว พันเอก Steve Warren  กล่าวที่ Pentagon ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาว่า “วอชิงตันได้เข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่เกาะ Senkaku แล้ว” “เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนของเราไม่ใช่ตามเงื่อนไขของของจีน” (www.bbc.co.uk, 2013)

บทวิเคราะห์  จีนมีนโยบายระยะยาวเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอำนาจทางทะเลไม่เฉพาะในทะเลจีนใต้และในทะเลจีนตะวันออกเท่านั้นแต่จะขยายอำนาจทางทะเลไปทั่วโลกภายในปี 2050   นำมาซึ่งกรณีพิพาททางทะเลกับประเทศต่างๆ เช่น กรณีพิพาทกับญี่ปุ่นเรื่องเกาะ Senkaku  ข้อพิพาทกับเวียดนาม ฟิลิปปินส์ ในทะเลจีนใต้ อันเป็นแหล่งทรัพยากรต่างๆ ทั้งก๊าซธรรมชาติและแหล่งทำการประมง ในเอเชียตะวันออกนั้นสหรัฐอเมริกามีเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นพันธมิตร ในเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาส่งกำลังทางทหารประมาณ 28,000- 30,000 คนมาประจำการอยู่รวมทั้งยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ  ในญี่ปุ่นนั้นมีทหารของสหรัฐอเมริกาประจำการอยู่ประมาณ 38,000 คน และมีทหารแบบไม่ประจำการประมาณ 43,000 คน (www.usfj.mil/, 2013) เกาหลีใต้นั้นต้องการใช้วิธีทางการทูตเจรจากับจีนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง

BBC.(2013). US B-52 bombers challenge disputed China air zone. [online].  Available:

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-2511001.

The Korea Herald. (2013).. Air zone issue deepens feud in Northeast Asia.  [online].  Available: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20131127000712.

U.S. Forces, Japan. (2013)  Headquarters U.S. Forces Japan. [online].  Available: http://www.usfj.mil/.

 

 

Leave a Comment