208 views

ศักยภาพในการแข่งขันของเกาหลีใต้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26


11

ภาพจาก Website: www.dreamstime.com

สรุปข่าว – ศักยภาพในการแข่งขันของเกาหลีใต้เมื่อเปรียบกับประเทศอื่นๆ จาก 140 ประเทศทั่วโลก ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 โดยอยู่ในอันดับเดียวกับเมื่อปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปี 2007 เกาหลีใต้เคยถูกจัดอยู่ในอันดับสูงสุดถึงอันดับที่ 11 ซึ่ง World Economic Forum ได้ตั้งข้อสังเกตถึงจุดอ่อนในการแข่งขันของเกาหลีใต้ก็คือ ด้านภาคแรงงานและภาคการเงิน อนึ่งในการจัดลำดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่างในปีนี้ สวิสเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1  ตามมาด้วยสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นแหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved October 2, 2015

Leave a Comment