324 views

ญี่ปุ่นขจัดภาษีนำเข้า 95% ของผลิตภัณฑ์


หลังจากการเจรจาที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี 2008 ในที่สุดกลุ่ม 12 ประเทศ ซึ่งนำโดย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ได้บรรลุข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก หรือ TPP (Trans-Pacific Partnership) ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ในที่ประชุมรัฐมนตรี ในแอตแลนตา ตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา รัฐจอร์เจีย

สำหรับในส่วนของญี่ปุ่นนั้น ญี่ปุ่นได้เปิดเผยรายละเอียดของมาตรการกำจัดภาษีภายใต้ข้อตกลงการค้า TPP ว่าจะยกเลิกภาษีสินค้านำเข้า 95% ของ 9,018 ผลิตภัณฑ์  และยกเลิกภาษีนำเข้าของผลิตภัณฑ์การเกษตร ครอบคลุม 51% ของ 2,328 รายการ  แต่ไม่รวมบางรายการที่สำคัญ เช่น ข้าว เนื้อวัว และเนื้อหมู  โดยการยกเลิกภาษีดังกล่าวข้างต้นจะมีผลทันทันทีหลังจากที่ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว  81% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะปลอดภาษี ซึ่งอัตรานี้ถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดในบรรดาข้อตกลงการค้าเสรีญี่ปุ่นได้เคยทำมา

นาย Akira Amari รัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจและการคลังของญี่ปุ่น ผู้ซึ่งดูแลการเจรจา TPP กล่าวว่า รัฐบาลยังญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในการคุ้มครองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สำคัญ 5 ชนิดด้วย ซึ่งรวมทั้งข้าว เนื้อวัว เนื้อหมูและผลิตภัณฑ์นม ให้เป็นสินค้า ที่ยังคงมีอัตราภาษีนำเข้า (sanctuaries)

การเก็บภาษีข้าวนำเข้าจากต่างประเทศ ญี่ปุ่นยังคงเก็บภาษีที่ 341 เยนต่อกิโลกรัม  โดยข้าวของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้กำหนดเป็นโควต้านำเข้าพิเศษเป็นจำนวนรวม 78,400 ตันต่อปี

สำหรับอัตราภาษีนำเข้าของเนื้อวัว ญี่ปุ่นจะค่อย ๆลดภาษีลงจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 38.5% ในระยะเวลา 16 ปี ที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ลดภาษีเนื้อวัวลงแล้ว 9% แต่ญี่ปุ่นจะไม่ยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าเนื้อวัว

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นกำลังกำจัดภาษีนำเข้าเกี่ยวกับผัก 100 กว่ารายการ และสำหรับ ผลไม้และผลิตภัณฑ์จากการประมง ญี่ปุ่นได้การขจัดภาษีนำเข้าในหลักการ ยกเว้นบางรายการที่จะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกในประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ยากลำบากจากการนำเข้าสินค้าปลอดภาษี

ญี่ปุ่นซึ่งนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมปลอดภาษีหลายประเภทอยู่แล้ว หลังจาก TPP มีผลบังคับใช้จะยกเลิกภาษี 95% ของสินค้าอุตสาหกรรม และจะยกเลิกภาษีของสินค้าอุตสาหกรรมทั้งงหมดในที่สุด ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลญี่ปุ่นอยู่ในระหว่างวางมาตรการที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถรับมือกับ TPP

อนึ่ง TPP ถูกมองว่าจะให้ประโยชน์กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นอย่างมาก  จำนวนมากกว่า 99% ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ TPP อย่างปลอดภาษี โดย TPP นับเป็นข้อตกลงที่จะสร้างเขตการค้าเสรีที่ใหญ่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 40% ของ GDP โลก  และได้รับการคาดหวังว่าจะมีนัยสำคัญในการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แหล่งที่มาข่าว:   http://asia.nikkei.com/Japan-Update/Japan-to-remove-tariffs-on-95-of-products?page=2

Leave a Comment