288 views

“เกาหลีใต้- สหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็ง” ประธานาธิบดีปาร์ค กึน- เฮกล่าวที่วอชิงตัน


 

วอชิงตัน- เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ประธานาธิบดีปาร์ค กึน- เฮหารือกับประธานาธิบดีบารัค โอบามาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือ จีน โดยก่อนนี้ได้เยือน NASA, Pentagon ด้วย

ประธานาธิบดีปาร์คเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 วัน ครั้งนี้นับว่าเป็นการเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 2 ถัดจากการเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2013

โดยสรุปแล้วการเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ประธานาธิบดีปาร์คได้หารือกับประธานาธิบดีบารัค โอบามา ซึ่งผู้นำทั้งสองไม่ยอมรับเรื่องการพัฒนา ทดสอบนิวเคลียร์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนของเกาหลีเหนือ เรื่องความสัมพันธ์กับจีนนั้นสหรัฐอเมริกาสนับสนุนในห้เกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน แต่จีนต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของนานาชาติ ส่วนการหารือกับรองประธานาธิบดีโจ ไบเด็น (Joe Biden) นั้นประธานาธิบดีปาร์คมีความสนใจที่จะเจรจาเพื่อเปิดโอกาศเกาหลีใต้เข้าร่วมใน TPP ส่วนที่ NASA ประธานาธิบดีปาร์คมีความสนใจต่อความร่วมมือด้านอวกาศกับ NASA (Korea times, 2015). 

เอกสารอ้างอิง

Korea times (2015). Park, Obama warn NK of consequences.

[online].  Available: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2015/10/120_188831.html.

Korea times (2015). Park opens door for joining TPP. [online].  Available: http://www.koreatimes.co.kr/www/common/vpage-pt.asp?categorycode=120&newsidx=188845.

 

Leave a Comment