270 views

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo Abe แถลงการณ์เกี่ยวกับ TPP


Japan's Prime Minister Abe speaks during a news conference at his official residence in Tokyo

แหล่งที่มาภาพ: Reuters

 

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Shinzo Abe แถลงข่าวเกี่ยวกับความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมาว่า TPP จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนญี่ปุ่นทั้งผู้บริโภค คนงาน ท้องถิ่นในชนบท และบริษัททุกขนาดไม่ใช่แค่บริษัทขนาดใหญ่ และจะเป็นประโยชน์มากกับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมทั้งจะส่งผลให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเจริญเติบโต นอกจากนี้ ความตกลงฯจะก่อให้เกิดความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจะมีความหมายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญหากจีนเข้าร่วมในอนาคต

 

แหล่งข่าว Reuters วิเคราะห์ว่า TPP เปรียบเสมือนมรดกแห่งชัยชนะของประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา นาย Barack Obama และชัยชนะทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น นาย Abe ที่ได้ขนานนาม TPP ว่าเป็นหนทางที่จะเพิ่มการเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจที่มีการหดตัวของประชากร ยิ่งไปกว่านั้น ข้อตกลงนี้ TPP ยังถูกมองว่าเป็นวิธีการตอบโต้อิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนที่มีเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค

 

หมายเหตุ

TPP หรือ Trans-Pacific Partnership เป็นความตกลงการค้าระหว่างประเทศ มีเนื้อหาครอบคลุมการค้าหลายสาขา และมีบทสำคัญที่ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร (และอาจรวมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วย) ประเทศที่เข้าร่วมจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้เข้ากับ TPP ซึ่งหากการเจรจาของทั้ง 12 ประเทศ (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์เวียดนาม แคนาดา เม็กซิโก และญี่ปุ่น) ที่เข้าร่วมบรรลุผล ทั้ง 12 ประเทศจะเป็นอาณาเขตที่เปิดเสรีการค้า คิดเป็นร้อยละ 40 ของ เศรษฐกิจโลก  โดยประเทศสมาชิกทั้ง 12 ประเทศ มีระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เปิด เสรี และยุติธรรม (free, fair and open)  และมีค่านิยมพื้นฐานร่วมกัน คือ เสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และกฎของกฎหมาย

TPP ถือเป็นความตกลงที่มีความทะเยอทะยานที่สุด แต่ก็ยังถูกคัดค้านจากฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐฯที่ลงคะแนนเสียงให้ล้มเลิกข้อตกลง

 

แหล่งที่มาข่าว:    http://www.reuters.com/article/2015/10/06/us-trade-tpp-abe-idUSKCN0S004920151006

 

 

Leave a Comment