976 views

ซ.ต.พ. นโยบายพักรบทางการทูต


ข่าว:-ประธานาธิบดียายา จาเม่ (Yahya Jammeh) แห่งแกมเบียได้ประกาศยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันอย่างกระทันหันเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2556   จีนแผ่นดินใหญ่ได้แสดงท่าทีเลือกที่จะไม่มีสัมพันธ์กับแกมเบีย แสดงให้เห็นว่า  ”ความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวันมีมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้จากการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับแกมเบีย”***(แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด_ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2557)***

วิเคราะห์:-All diplomacy is a continuation of war by other means.” (Zhou Enlai) มุมมองไต้หวัน รำพันว่า ก่อนปี 2551 ไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่พยายามดึงประเทศต่างๆ ให้สถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  ทั้งสองจีนเล่นบทบาทเจ้าบุญทุ่มในเวทีการเมืองระหว่างประเทศขยันให้ความช่วยเหลืออย่างมากมายมหาศาลเพื่อดึงให้ประเทศต่างๆรับรองตน ทำให้หลายประเทศวิ่งไปวิ่งมาระหว่างช่องแคบไต้หวันแสวงหาผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่าย กระทั่งกลายเป็นการเรียกร้องผลประโยชน์ทางการทูตให้กับตน   …หลังจากปี 2551 ประธานาธิบดีสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หม่า อิงจิ่ว ได้รื้อฟื้นการเจรจาระหว่างองค์กรกลางของช่องแคบไต้หวันฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบไต้หวัน รวมทั้งผลักดันนโยบาย “ทางรอดทางการทูต” และ “พักรบทางการทูต (diplomatic truce) ” จนกลายเป็นสิ่งที่รู้กันเป็นอย่างดีสำหรับทั้งสองฝ่ายว่าจะไม่ดึงประเทศพันธมิตรของอีกฝ่าย ทั้งนี้ บริบทการพักรบทางการทูตทำให้ประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันไม่อาจที่จะอาศัยความขัดแย้งระหว่างช่องแคบไต้หวันมาหาประโยชน์ได้อีกต่อไป...ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า-กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากแกมเบียไม่พอใจการให้ความช่วยเหลือจากไต้หวัน! หรือ ได้รับแรงกดดันจากทางการจีนแผ่นดินใหญ่?… ถ้าหาก – ปักกิ่งสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับแกมเบียในช่วงเวลาอันสั้นในเร็วๆ นี้ และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อแกมเบีย – แล้วไซร้ – ก็ “ซ.ต.พ.” —> นโยบายพักรบทางการทูตล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า…  

แหล่งข้อมูล:http://bit.ly/IhkXCf , http://bit.ly/1ciAjzd;  http://bit.ly/1aZsrjm;  http://bit.ly/1jzB09Jhttp://bit.ly/1hcijvW ;  http://bit.ly/1hcijvW ,  http://bit.ly/17TETGF ,  http://bit.ly/1i813cG, http://bit.ly/1aL6YPg;  http://bit.ly/1j8G3xQ,    http://bit.ly/1ciLsQF;  http://bit.ly/1i7DmBd;  http://bit.ly/17KXlin ; http://bit.ly/186aIqo;    http://bit.ly/1idQ9lV; http://bbc.in/1ep91bG

Leave a Comment