226 views

รัฐบาลจีนเตือนจนท. 3 แสนคน ยึดกฎเหล็ก ในเทศกาลไหว้พระจันทร์


ภาพเทศากลไหว้พระจันทร์_3

ขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำจากทองคำ

สำนักข่าวจีนรายงานว่า รัฐบาลจีนได้ส่งจดหมายเตือนเจ้าหน้าที่รัฐ 300,000 คนให้ประพฤติตนอย่าง “เหมาะสม” ในช่วงวันหยุดที่กำลังจะถึง เพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเหล็กความประหยัด และต้านคอร์รัปชั่น
จดหมายดังกล่าวระบุว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ชีวิตในวันหยุดวันไหว้พระจันทร์ และวันชาติที่กำลังจะมาถึงอย่าง “ขาวสะอาด” โดยขอให้ทุกคนหนักแน่นในการปฎิเสธของขวัญที่ไม่ควรรับ ไม่รับประทานสิ่งที่ไม่ควรทาน และไม่เดินทางไปสถานที่อันไม่สมควร เพื่อป้องกันการรับสินบนแอบแฝงในรูปแบบการให้ของกำนัลตามธรรมเนียมในวันเทศกาล การมอบของขวัญให้แก่กันตามเทศกาลเป็นประเพณีปฎิบัติของสังคมจีนมายาวนาน เช่นการมอบขนมไหว้พระจันทร์ หรือสุราชั้นดีให้เป็นของขวัญในวันไหว้พระจันทร์ อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า ยอดขายขนมไหว้พระจันทร์และสุราต่างตกลงฮวบฮาบตั้งแต่จีนหันมาการปราบการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างจริงจัง สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ชูนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในปี 2556 โดยได้กำหนดกฎเหล็กแก่บรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการออกกฎระเบียบควบคุมการใช้จ่าย และการรับของกำนัลอย่างเข้มงวด โดยกำชับลงโทษเด็ดขาดกับผู้ฝ่าฝืน ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่รัฐหลายรายถูกดำเนินคดีเนื่องจากฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว หลายรายถูกศาลลงโทษประหารชีวิต บ้างก็ถูกลด หรือปลดออกจากตำแหน่ง

แหล่งข่าวและที่มาภาพ:

http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-09/13/content_21849000.htm

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9580000103159

Leave a Comment