207 views

“มะเร็ง” วิกฤตด้านสุขภาพแดนมังกร


ภาพข่าวมะเร็ง_2

ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ – อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเต้านมในจีนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ เป็นวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพ ที่กำลังท้าทายระบบการรักษาพยาบาล ที่ไม่ได้เตรียมการมาก่อน ทุกวันนี้มีผู้ป่วยมะเร็งมากมายดั้นด้นเดินทางจากบ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล เพื่อมารักษาที่โรงพยาบาลมีชื่อเสียงในเมืองใหญ่ เช่น โรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งในกรุงปักกิ่ง หรือที่นครเซี่ยงไฮ้ เพราะไม่เชื่อมั่นว่า จะได้รับการรักษาที่ดีพอจากโรงพยาบาลในภูมิลำเนา ในแต่ละวันโรงพยาบาลในเมืองใหญ่มีผู้ป่วยมะเร็งมารอรับการรักษาหลายร้อยคนจนแน่นแผนก ล้นมายังระเบียง และต้องรอคอยอย่างอดทนอยู่นานหลายชั่วโมงกว่าจะถึงคิวเรียกเข้าไปพบหมอ คนไข้บางคนยังมีกระเป๋าเดินทางล้อลากวางอยู่ข้างกาย แสดงว่า เดินทางมาไกลจริง ๆ  ทว่าปัญหายังไม่จบเพียงแค่นั้น ผู้ป่วยโรคมะเร็งยังต้องเข้ารับการฉายรังสี หรือเคมีบำบัด ซึ่งต้องรอคิวยาว ขณะที่โรงพยาบาลไม่มีเตียงรองรับ  ธุรกิจโรงแรมพิเศษสำหรับลูกค้า ที่ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะจึงผุดขึ้นเรียงรายใกล้กับโรงพยาบาล จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในจีนเพิ่มถึงร้อยละ 16 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ในกรุงปักกิ่งอัตราผู้ป่วยโรคนี้เพิ่มถึงร้อยละ 60 จากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และอัตราผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก็เพิ่มสูงขึ้นในหมู่ผู้หญิงจีน ซึ่งคร่าชีวิตในแต่ละปีมากเกือบเท่ากับโรคมะเร็งปอด

แหล่งข่าวและที่มาภาพ:

http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-09/14/content_21849856.htm

Leave a Comment