201 views

ผู้หญิงเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจญี่ปุ่น


ด้วยญี่ปุ่นได้การต่อสู้ภาวะเงินฝืดและเศรษฐกิจไม่ดีมานานหลายปี   เนื่องจากจำนวนแรงงานลดลง ซึ่งเป็น ผลมาจากประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็วและอัตราการเกิดการชะลอตัว ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นก็มีผู้หญิงมีการศึกษาสูงหลายล้านคนที่ไม่ได้ทำงาน  อัตราการจ้างงานหญิงของญี่ปุ่นอยู่ในขณะนี้ประมาณ 60%  ผู้ชายอยู่ที่ 80%  ญี่ปุ่น จำนวนของผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยในปี 2009 ประมาณ 9% ของผู้จัดการของญี่ปุ่นเป็นผู้หญิงเมื่อเทียบกับ 43% ในสหรัฐอเมริกา กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ผู้หญิงเป็นสินทรัพย์ที่ซ่อนที่ถูกซ่อนไว้ (hidden asset) และผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นทรัพยากรที่ ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ (underutilized) มากที่สุด ถ้าผู้หญิงทำงานเพิ่มขึ้น ก็อาจเป็นการปูทางไปสู่การเพิ่มผลผลิตและการส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของญี่ปุ่น

 

นอกจากนี้ ผู้หญิงญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะจับจ่ายใช้สอยมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น การทำงานผู้หญิงจะหมายถึงการเพิ่มขึ้นของรายได้และการใช้จ่าย

 

สำหรับการแก้ไขปัญหานี้  นายกรัฐมนตรี Shinzo Abe  ได้กำหนดเป้าหมายที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรี เป็นส่วนหนึ่งของ Abenomics ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีการผสมผสานของการใช้จ่ายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและการปฏิรูปโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต นายกรัฐมนตรี  Abe กล่าวว่าจะต้องมี ผู้หญิงอย่างน้อย 30% ของตำแหน่งระดับสูงในทุกส่วนของสังคมในปี 2020 และ บริษัท ควรแต่งตั้งผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้บริหาร เป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิง 5% สำหรับผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 44 ปี

 

ยิงไปกว่านั้น การปฏิรูปอื่น ๆ ก็ควรจะต้องทำเช่น การสนับสนุนความต้องการของครอบครัว เช่น การเพิ่มจำนวนและความสามารถของสถานรับเลี้ยงเด็กและการขยายการลาคลอดจาก 1 ปี เป็น 3 ปี การตั้งเป้าหมายเหล่านี้ อาจจะไม่พอที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ประมาณ 70% ของผู้หญิงญี่ปุ่นออกจากการทำงานหลังจากที่ให้กำเนิดลูกคนแรก ของพวกเขาส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เพราะผู้ชายได้รับเงิน มากกว่าผู้หญิง 28%  ในญี่ปุ่น

 

อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์หลายสำนักได้ให้ความเห็นว่า ญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีระบบการสนับสนุนที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกได้ขณะที่ยังทำงานอยู่ อีกทั้ง ยังต้องเปลี่ยนความคิดทางวัฒนธรรม ซึ่งชอบคิดว่าผู้ชายต้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวและเป็นผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้าน รวมทั้ง การที่คนญี่ปุ่นมีอคติทางเพศอาจทำให้มันยากขึ้นที่จะทำให้ผู้หญิงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงในทางการเมืองหรือองค์กรชั้นนำในประเทศ

 

แหล่งที่มาข่าว:  http://money.cnn.com/2013/09/19/news/economy/japan-women-jobs/?iid=EL

 

Leave a Comment