316 views

สองเกาหลีบรรลุข้อตกลง 6 ข้อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลี


 

สองเกาหลีบรรลุข้อตกลง 6 ข้อเมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 ภายหลังการเจรจา 43 ชั่วโมง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เมื่อทางเปียงยางกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดในเขตปลอดทหารเมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา
ข้อตกลง 6 ข้อของเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้

1. เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้เห็นชอบให้บุคลากรของแต่ละฝ่ายจัดการเจรจาที่เปียงยางหรือโซลโดยเร็วเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์และเจรจาในหลายแง่มุมในอนาคต

2. เกาหลีเหนือแสดงความเสียใจต่อเหตุระเบิดในเขตปลอดทหาร ทำให้ทหารของเกาหลีใต้ 2 คนได้รับบาดเจ็บ

3. เกาหลีใต้เห็นชอบหยุดการใช้เครื่องขยายเสียงโฆษณาชวนเชื่อใกล้เขตแดนเกาหลีเหนือตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคมเป็นต้นมา

4.  เกาหลีเหนือยกเลิกการประกาศภาวะสงคราม (1/2) (quasi-state of war declaration)

5.  เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้เห็นชอบให้จัดงาน Reunions ในเดือนกันยายน ในช่วงเทศกาล Chuseok เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวชาวเกาหลีที่พรากจากกันในสงครามเกาหลีได้พบกันอีก โดยทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกับกาชาดเกาหลี

6.  เกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้เห็นชอบแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ NGO ในหลายด้าน (Kang Jin-kyu, 2015).

เอกสารอ้างอิง

Kang Jin-kyu (2015). Two Koreas reach deal to avoid military confrontation.

[online]. Available:http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/Article.aspx?aid=3008350.             

 

 

Leave a Comment