191 views

นายกเทศมนตรีกรุงไทเปเยือนเซี่ยงไฮ้


นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ นายโก เหวิน จื้อ และเจ้าหน้าหน้าศาลาว่าการกรุงไทเปอีกกว่า 30 ได้เริ่มต้นการเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ้เป็นเวลาสามวันเพื่อสานต่อความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายและแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหานคร ทั้งนี้ได้มีการวางแผนที่จะแลกเปลี่ยนกันในเรื่องผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทางด้านกิจการทางการแพทย์

นายโกคาดหวังว่าจะได้พบกับนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้เนื่องกจากการเยือนคราวที่แล้วไม่ได้มีโอกาสที่ได้พบปะกัน การเยือนครั้งนี้มีหัวข้อที่จะตกลงร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายคือ พลังงานไฟฟ้า การพัฒนาข้าราชการ ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น

ทั้งนี้นายโกมีแผนที่จะเดินทางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 และโรงพยาบาลเซี่ยงไฮ้ที่สร้างด้วยเงินของไต้หวันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

Leave a Comment