219 views

จีนเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีมากที่สุดในเยอรมัน


ภาพข่าวนักเรียนจีน

 

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยเยอรมัน ประกาศว่า ปี 2014 เยอรมนีมีนักเรียนต่างชาติเกิน 3 แสนคน ในจำนวนนี้ เป็นนักเรียนจีนมีจำนวน 28,400 คน มากเป็นอันดับหนึ่ง

กระทรวงศึกษาธิการและการวิจัยเยอรมนีได้ประกาศรายงานว่า  เยอรมนีกลายเป็นประเทศที่มีนักเรียนต่างชาติมากเป็นอันดับ 3 ของโลก รองจาก สหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  โดย ปี 2014 มีนักเรียนต่างชาติจำนวน 301,000 คน  วิศวกรรมศาสตร์ได้รับความนิยมมากที่สุด

ปีหลังๆ นี้ จำนวนนักศึกษาจีนที่เลือกไปเรียนที่เยอรมนีเพิ่มขึ้นทุกปี  โดย ปี 2013  มีจำนวน  25,600 คน และ ปี 2014 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 28,400 คน นับเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีมากที่สุดในเยอรมัน

ที่มาภาพและแหล่งข่าว:

http://thai.cri.cn/247/2015/07/23/64s234412.htm

2-formatOriginal.jpg

th.interscholarship.com

Leave a Comment