276 views

พระเทพฯทรงบรรยาย “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต”


ภาพข่าวร้านน้ำชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน  “ร้านน้ำชา มรรคาชีวิต” นิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน” ทรงบรรยายแนะนำพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์” ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยาม พารากอน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายแนะนำพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง “ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์” ว่าร้านน้ำชาก็เหมือนที่คนไทยเรียกว่าสภากาแฟ องก์แรก เป็นช่วงที่มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาเมืองจีนจำนวนมาก มีการค้าฝิ่น ขายลูก คนที่มาในร้านห้ามพูดการเมือง มีแก๊งนักเลงมาตีกัน องก์สอง เป็นเวลา 20 ปีต่อมา ช่วงจักรวรรดิล่ม ประชาชนยากลำบาก ร้านน้ำชาเจ๊งไปตามๆ กัน แต่ร้านนี้ยังคงอยู่ เกิดสงครามกลางเมือง นักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตย องก์ที่ 3 เป็นเวลา 30 ปีต่อมา หลังรบกับญี่ปุ่นมา 20 ปี แม้จีนจะอยู่ในฝ่ายชนะ แต่ประชาชนไม่มีโอกาสฉลองชัยชนะ เพราะมีสงครามกลางเมือง ลูกหลานเถ้าแก่ก็อดๆ อยากๆ เรื่องในหนังสือนี้จบลงด้วยโศกนาฏกรรม เป็นเรื่องที่เศร้ามาก สุดท้ายเถ้าแก่ร้านน้ำชาฆ่าตัวตายเหมือนผู้เขียนเรื่องนี้ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ “รัตนราชเรียงร้อย รัตนสารจีนวิทยา” และ “ร้านน้ำชาในวิถีชีวิตชาวจีน” ทรงลงพระนามาภิไธยเพื่อเปิดนิทรรศการก่อนทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงละครส่วนหนึ่งจากเรื่อง “ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์” แล้วเสด็จกลับ “ร้านน้ำชา บทละครพูด 3 องก์” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ จำหน่ายราคา 165 บาท เป็นบทละครสะท้อนสังคมชื่อดังของเหลาเส่อ นักเขียนผู้มีชื่อเสียงยิ่งในวงวรรณกรรมจีนร่วมสมัย ผ่านตัวละครและบรรยากาศในร้านน้ำชาเก่าแก่นามยู่ไท่ ในเมืองปักกิ่ง ช่วงปลายราชวงศ์ชิงจนถึงทศวรรษ 1940 ขณะที่นิทรรศการทั้งสองรวบรวมพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์ เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค.

ที่มาภาพและแหล่งข่าว:

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ปีที่ 25 ฉบับที่ 9000 ข่าวสดรายวัน
http://daily.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROc1lXUXdNVEl3TURjMU9BPT0=&sectionid=TURNeE5BPT0=&day=TWpBeE5TMHdOeTB5TUE9PQ==

Leave a Comment