236 views

บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ยังไม่ตัดสินใจออกจากไทยหลังเกิดเหตุระเบิด


ปัจจุบัน มีบริษัทญี่ปุ่น 4,500 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย แต่ยังไม่มีบริษัทใดตัดสินใจออกจากประเทศไทยหลังเกิดเหตุการณ์
ระเบิดหน้าศาลพระพรหมเอราวัณ และแยกราชประสงค์ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 และ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา
บริษัท โตชิบา เอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทโตชิบา คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรที่สำคัญ 
กล่าวว่า "เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจะเกิดขึ้น ในกรุงเทพฯ" เพราะรัฐบาลทหารของไทยได้ให้ความสำคัญ
เกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจ การรักษาความปลอดภัย
บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ต ได้สั่งให้ร้านที่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่เกิดเหตุระเบิดหยุดทำงาน
เมื่อเช้าวันที่ 18 ส.ค.58 เนื่องจากคาดว่าจำนวนของผู้ซื้อจะลดลง เพราะการควบคุมการจราจรในบริเวณดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ไทย 
และจะลดระยะเวลาในการทำงานทุกวันในช่วงนี้
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำชับให้พนักงานเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางมาบริษัทเพื่อความปลอดภัย
บริษัท ไทย โอบายาชิ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป ได้เตรียมการเพื่อให้พนักงานจะสามารถทำหน้าที่ไปได้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกในประเทศไทย เช่น น้ำท่วม การเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาล ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ทั้งนี้ บริษัท นิสสัน และบริษัท ไทย โอบายาชิ มีสำนักงานในอาคารเดียวกัน ซึ่งห่างจากสถานที่เกิดเหตุระเบิดเพียง 1 กิโลเมตรเท่านั้น
สำหรับสาเหตุที่บริษัทญี่ปุ่นยังไม่ตัดสินใจออกจากประเทศไทยนั้น เนื่องมาจากห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อน รวมทั้งบริษัทผู้ผลิต
อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ของญี่ปุ่นก็ได้ตั้งฐานการผลิตในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นทางการ ซึ่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง
ของบริษัทผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์ กล่าวว่า ยังไม่เห็นเหตุผลเพียงพอที่จะออกจากประเทศไทย แต่หากการโจมตีของ
ผู้ก่อการร้ายเกิดมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้กำไรลดน้อยลง

นอกจากนี้ บริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากยังได้จับตาอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบาลไทยจะใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มีมากขึ้น

 

แหล่งที่มาข่าว:

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/08/19/business/japanese-firms-operating-thailand-shocked-bangkok-terrorist-bombing-alert/#.VdS-xPWFOM8

http://jen.jiji.com/jc/eng?g=ind&k=2015081800888

Leave a Comment