165 views

นโยบายด้านความมั่นคงของโซลต่อเอเชีย: แนวทางใหม่ของการทูตเกาหลีใต้


โซลได้ประกาศนโยบายด้านความมั่นคง (Seoul Defense Dialogue-SDD) ในเอเชียโดยมุ่งเน้นการดำเนินการทูตแบบพหุภาคีกับสองภูมิภาคคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้กับจีน

แนวนโยบายพื้นฐานของ SDD คือ “การร่วมมือกันทางด้านความมั่นคงและสันติภาพ” มี

Leave a Comment