221 views

รัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันสร้างสนามกีฬาโอลิมปิกตามแผนเดิมท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของสังคม


ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/07/363720.html, JULY 14, 2015

คณะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงาน “โตเกียวโอลิมปิกเกมส์ 2020” ได้ย้ำถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะสร้างสนามกีฬาโอลิมปิกตามแผนเดิม แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงงบประมาณที่บานปลาย ทั้งนี้ Toshiaki Endo รัฐมนตรีฝ่ายกิจการโอลิมปิก ได้ยอมรับในที่ประชุมคณะกรรมการสภานิติบัญญัติว่า ยอดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามกีฬาโอลิมปิกได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก และรัฐบาลจะต้องชี้แจงต่อประชาชน ถึงสาเหตุของการเพิ่มขึ้นนี้จากตัวเลขที่ 162.5 พันล้านเยน ไปเป็น 252 พันล้านเยน ขณะที่ รัฐมนตรีฝ่ายกีฬา Hakubun Shimomura กล่าวในที่ประชุมว่าเขาได้คิดทบทวนถึงแผนการก่อสร้างภายหลังได้รับรายงานจากผู้รับเหมาและสถาปนิกผู้เสนอโครงสร้างสองซุ้มประตู และมีหลังคาตามแบบที่ริเริ่มครั้งแรก แต่ได้ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งหมายถึงสนามกีฬาจะไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นตามเวลาเพื่อการจัดงาน the Rugby World Cup 2019 ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพ

Leave a Comment