206 views

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮเปิดศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่อินชอน: เน้นการขนส่งสินค้า/ IT


 

ประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ เปิดศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม แห่งที่ 17 เป็นแห่งสุดท้ายที่เมืองอินชอนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2015 เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้การขนส่งสินค้าแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการกระจายสินค้าและขยายไปในระดับโลก

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับภาคเอกชนคือ Hanjin Group ซึ่งมีบริษัทในเครือคือ Hanjin Shipping และ Korean Air จุดประสงค์ของศูนย์นี้คือเพื่อช่วยเหลือบริษัทขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงให้ได้พัฒนาระบบการกระจายสินค้าที่ชาญฉลาดและดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ นั่นคือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต smart sensors และเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิบัติการในการกระจายสินค้าให้เหมาะสมที่สุด ศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนวทางการดำเนินงานที่จะให้การสนับสนุนธุรกิจเฉพาะด้าน ซึ่งเริ่มต้นในเร็วๆนี้

โดยมีโครงการทดสอบในระยะเริ่มต้นคือ Hanjin, 3-D,  Rokwon IT, และ CyberLogitek จะสร้างระบบ

3-D container terminal system ภายในปีหน้า ทั้งนี้ Korean Air, POSCO, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp. จะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย รัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนให้งบประมาณ 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐแก่ศูนย์แห่งนี้ ประธานาธิบดีปาร์คกล่าวในพิธีเปิดว่า

“ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งสุดท้ายนี้เริ่มดำเนินการแล้วที่อินชอน…เป็นความหวังว่าแต่ละศูนย์จะนำเอาเอกลักษณ์ ความเข้มแข็งของแต่ละภูมิภาคเข้ามาและไปด้วยกันกับความเชี่ยวชาญจะช่วยรัฐบาลผลักดันนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (The Korea Herald, 2015).

เอกสารอ้างอิง

The Korea Herald (2015). Hanjin to support smart shipping Last of South Korea’s 17 creative economy innovation centers opens in Incheon. [online].  Available:  http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20150722001111.

Leave a Comment