306 views

ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน: ฟิลิปปินส์ปลื้มไต้หวัน


ข่าว_ภายหลังพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนสร้างความเสียหายต่อฟิลิปปินส์นั้น ไต้หวันบริจาคเงินทันที 2 แสนเหรียญสหรัฐฯ และส่งเครื่องบินทหาร C-130 ลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์หลายเที่ยวไปให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจำนวนนับร้อยตัน-มูลค่าเกินว่า 50 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน-ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกประมาณ 70 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน-ไปช่วยเหลือฟิลิปปินส์!…  ยิ่งกว่านั้น รัฐบาลไต้หวันประกาศจะให้ความช่วยเหลือต่อฟิลิปปินส์อย่างไม่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านกำลังคนและสิ่งของ รวมทั้งได้ประสานกับองค์กรเอกชนเพื่อรับบริจาค ได้แก่ มูลนิธิฉือจี้ วัดฝอกวงซัน หลิงจิ่วซัน ฝ่ากู่ซัน สภากาชาด***(แก้ไขปรับปรุง ครั้งล่าสุด_ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2557)***

วิเคราะห์:  เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2556 พายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดกระหน่ำภาคกลางของฟิลิปปินส์ ขณะนั้นคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตเพราะพายุราว 10,000 คน    ด้วยความถนัดและเจนจัดในการใช้ Soft Power เพียงวันเดียวรัฐบาลสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)ก็สามารถตัดสินใจได้ว่าสมควรบริจาคเงินช่วยเหลือ ฟิลิปปินส์ 200,000 เหรียญสหรัฐฯ  ต่อมาในวันที่ 12 พ.ย. เวลา 12.00 น. กองทัพไต้หวันได้ส่งเครื่องบิน C-130 ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปมอบต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ ประสบภัยฯ โดยบินจากฐานทัพอากาศที่เมืองซินจู๋ไปยังกรุงมะนิลาใช้เวลาประมาณ 3 ชม. …ถัดมา เว็บไซต์ กต. ฟิลิปปินส์ได้ระบุรายชื่อ 22 ประเทศที่ช่วยเหลือฟิลิปปินส์ ซึ่งรวมสาธารณรัฐจีนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่นายราอูล เฮอร์นันเดซ(Raul Hernandez) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ระบุว่า ไต้หวันก็ได้บริจาคเงินและสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างๆด้วย   ซึ่งเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ประกาศว่าไต้หวันให้ความช่วย เหลือแก่ฟิลิปปินส์ จากที่ผ่านมาฟิลิปปินส์จะอ้างว่าต้องยึดหลักการจีนเดียว จึงให้กระทรวงสวัสดิการสังคมเป็นผู้ประกาศและรับความช่วยเหลือจากไต้หวัน แสดงให้เห็นว่า-การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม (Humanitarian aid) ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์ให้แนบแน่นมากขึ้น  กล่าวอีกนัยหนึ่ง “แม้ว่าพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนขยี้ฟิลิปปินส์ย่อยยับ  แต่ภัยพิบัติครั้งนี้เปิดโอกาสให้เกิดการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมซึ่งมีส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันขยับกระชับความสัมพันธ์ไต้หวัน-ฟิลิปปินส์”

แหล่งข้อมูล: http://bit.ly/1ecBd25;    http://bit.ly/1bHgVNP; http://bit.ly/1imKbwv; http://bit.ly/182b6vQ; http://bit.ly/IaQipi; http://bit.ly/1dKL6n0; http://bit.ly/17Enemc; http://bit.ly/1f5AuD0; http://bit.ly/1i8a8jj; http://bit.ly/18gK95m; http://bit.ly/1gX2oBI;  http://bit.ly/18gOe9O  

 

Leave a Comment