266 views

ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงในการขยายขอบเขตการเจรจาเขตการค้าเสรีระดับไตรภาคี


 Trilateral FTA talks

Source: http://english.kyodonews.jp/news/2013/08/239047.html

สรุปข่าว

ญี่ปุ่น จีนและเกาหลีใต้บรรลุข้อตกลงในการขยายขอบขอบเขตการเจรจาการค้าเสรีในการประชุมรอบ 2 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยการประชุมเจรจาในช่วงระยะเวลา 4 วันนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการลดภาษีศุลกากรและข้อตกลงในการเจรจาลดภาษีสินค้า 15 สาขาซึ่งจะหยิบยกขึ้นมาเจรจาในการประชุมรอบถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกายนในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ในการประชุมรอบดังกล่าวได้เพิ่มเติมประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ สิ่งแวดล้อมและอาหาร

อนึ่งนาย Yasashi Masaki รองอธิบดีกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงว่า ประเทศทั้งสามมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าในการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งญี่ปุ่นสนใจที่จะเจรจาและได้รับแรงผลักดันในการริเริ่มการเจรจาอย่างเต็มรูปแบบในระดับกลุ่มปฏิบัติการ ทั้งนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายชินโซะ อาเบะได้ส่งเสริมการส่งออกเพื่อกอบกู้เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่หดตัวมาอย่างยาวนาน และพยายามเร่งการเจรจาการค้าเสรีทั้งในกรอบของทวิภาคีและพหุภาคี แม้ว่าญี่ปุ่นมีความขัดแย้งทางด้านดินแดนระหว่างจีนและเกาหลีใต้ก็ตาม

แหล่งที่มา: Kyodo News. Japan, China, S. Korea agree to expand scope of trilateral FTA talks. [online]. 2013. Available: http://english.kyodonews.jp/news/2013/07/234474.html[06/08/13]

วิเคราะห์ข่าว

การจัดตั้งเขตการค้าเสรีของ 3 ประเทศนี้ถือเป็นความพยายามของจีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในการถ่วงดุลอำนาจทางเศรษฐกิจกับสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียผ่านการจัดตั้งความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership หรือ TPP) ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในนโยบาย “ปักหมุด” (pivot) ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย[1] และสหรัฐฯกำลังพยายามผลักดันอย่างแข็งขัน โดยมีญี่ปุ่นเข้าร่วมในการเจรจา ในขณะที่จีนและเกาหลีใต้ไม่มีส่วนร่วมแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี เนื่องจากการจัดตั้งเขตการค้าเสรี และทีพีพีเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจึงได้รับประโยชน์ทั้งสองทาง อย่างไรก็ดี แม้จะมีปัญหาข้อพิพาทระหว่างจีนและเกาหลีใต้จากข้อขัดแย้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ แต่ความร่วมมืออย่างแข็งขันในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะช่วยยับยั้งการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในอันที่จะก่อให้เกิดความชะงักในการเจรจาการจัดตั้งเขตการค้าเสรีนี้[1] “จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ เริ่มเจรจา  FTA,” [online]. 2556. แหล่งที่มา:  http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-53/12370-cjk1.html[06/08/13]

Leave a Comment