231 views

จีนเรียกร้องฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นอย่าเพิ่มความตึงเครียดในทะเลจีนใต้


วันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมานาย Lu Kang โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เรียกร้องให้ฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นยุติการเพิ่มความตึงเครียดในทะเลจีนใต้

นาย Lu Kang ได้แสดงความเห็นดังกล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการซ้อมรบทางทะเลร่วมกันระหว่างฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกของทั้ง 2 ประเทศ ที่ต่างเป็นประเทศคู่พิพาทเขตแดนทางทะเลกับจีน ซึ่งในอนาคตมีแผนจะซ้อมรบ 3 ฝ่ายระหว่าง ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ

การซ้อมรบทางทะเลที่เกิดขึ้น พิจารณาได้ว่าเป็นการตอบสนองต่อท่าทีที่แข็งกร้าวและปฏิบัติการทหารของจีน ซึ่งพยายามขัดขวางเรือขนส่งกำลังบำรุงของฟิลิปปินส์ และการซ้อมรบทางน้ำ-อากาศใกล้กับพรมแดนของฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ เพื่อป้องปรามและลดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังผนวกรวมเขตแดนพิพาท อนึ่ง ในปี 2014 ฟิลิปปินส์ได้ลงนามใน Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ซึ่งเป็นความตกลงทางทหารที่มีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งอนุญาตให้เพิ่มการผลัดเปลี่ยนของทหารสหรัฐฯในประเทศ รวมถึงยังมีการเจรจาเกี่ยวกับการใช้ฐานทัพต่าง ๆ ด้วย

Leave a Comment