219 views

ไช่ อิงเหวิน เยือนนิวยอร์กเสนอนโยบายวัฒนธรรมเป็นครั้งแรก (RTI: 06/06/2015)


นางสาวไช่ อิงเหวิน หัวหน้าพรรคดีพีพี ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปธน. ไต้หวัน ในนามของพรรคดีพีพี ได้เดินทางถึงนครนิวยอร์คแล้วเมื่อวานนี้ ตามเวลาในสหรัฐฯ เนื่องจากนครนิวยอร์กเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม น.ส. ไช่ฯ จึงอาศัยโอกาสเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดโดยชาวไต้หวันในนิวยอร์คแสดงวิสัยทัศน์ด้านวัฒนธรรมของตน โดยย้ำว่า “เราจะต้องระดมทรัพยากรด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่ทั้งหมดของชาติ มาใช้ในการอบรมบ่มเพาะบุคลากรของเรา วัฒนธรรมสร้างสรรค์ก็คือบุคลากร อีกประการหนึ่งก็คือจะต้องสร้างกลไกการให้เงินอุดหนุนแก่กิจการด้านวัฒนธรรมอย่างโปร่งใส ไม่ใช่เป็นเพียงนักฝันเท่านั้น ประการที่ 3 ก็คือ ต้องปรับทิศทางนโยบายด้านการศึกษา ให้การศึกษาที่เน้นแต่ให้นักเรียนท่องจำแบบตายตัวหรือฟังคำสอนอย่างเดียวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ปลดปล่อยนักเรียนออกจากเครื่องพันธนาการเหล่านี้”

Leave a Comment