228 views

จีนยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศให้กับชาวไต้หวัน (China Post: 15/06/2015)


ทางการจีนจะยกเลิกวีซ่าการเข้าประเทศจีนให้กับชาวไต้หวันโดยเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎคมนี้เป็นต้นไป เพื่อกระตุ้นการแลกเปลี่ยนระหว่างทั้งสองแผ่นดิน นายหยู เจิ้ง เฉิง ประธานคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาการประชุมด้านการเมืองแห่งชาติได้ประกาศแผนนี้ระหว่างการประชุมจีน-ไต้หวันครั้งที่เจ็ด ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซี่ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน

ในปัจจุบันชาวไต้หวันต้องยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศจีน หรือเอกสารที่เรียกว่า “ไต้เบ๋าเจิ้ง” ซึ่งเป็นเอกสารชนิดหนึ่งที่ใช้เข้าประเทศจีนแต่ไม่ใช่พาสปอร์ต แต่การเข้าไปเยือนจีนก็คงยังมีเอกสารอยู่ โดยเป็นรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ดที่เชื่อมต่อกับข้อมูลบัตรประชาชนของชาวไต้หวัน

จากข้อมูลที่บันทึกไว้ของทางการจีนระบุว่าในปี 2014 ที่ผ่านมามีชาวไต้หวันเข้าไปเยือนจีนถึง 5.37 ล้านคน คนจีนไปเยือนไต้หวัน 4.04 ล้านคน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเท่าตัว

Leave a Comment