258 views

รัฐบาลญี่ปุ่นเร่งผลักดันให้ผู้สูงอายุย้ายที่อยู่ออกจากมหานครโตเกียว


ที่มา// http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20150605p2g00m0dm019000c.htmlม June 05, 2015 (Mainichi Japan)

สภานโยบายญี่ปุ่น (Japan Policy Council) ซึ่งเป็นคลังสมองที่ดำเนินงานในรูปเอกชน หนุนรัฐบาลให้สนับสนุนผู้สูงอายุย้ายที่อยู่จากเมืองใหญ่ๆ ซึ่งมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น โตเกียว เนื่องจากกำลังจะเกิดวิกฤติขาดแคลนด้านการแพทย์และการดูแลพยาบาล อันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งนำมาสู่แผนงานสนับสนุนผู้สูงอายุให้ย้ายที่อยู่จากเมืองใหญ่ไปยังพื้นที่ในชนบทเพื่อลดการเข้ามาอยู่ในศูนย์กลางเมืองใหญ่และเขตปริมณฑล คือ ชิบะ (Chiba) ไซตามะ (Saitama) และคานากาวา (Kanagawa) ในการนี้ประธานสภาฯ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการภายในประเทศญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงสถานการณ์นี้ว่าเป็นการดีเพราะหากเกิดแผ่นดินไหวพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นมากจะมีความเสี่ยงสูง และผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มหลักที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตราย ดังนั้น โตเกียวควรร่วมมือกับท้องถิ่นชนบทในการปรึกษาหารือสานต่อประเด็นดังกล่าว

elderly

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/photos/2015/06/356524.html

ทั้งนี้  สถาบันประชากรศาสตร์และการวิจัยความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่นได้ประมาณการจำนวนประชากรที่มีอายุเกิน 75 ปี ในมหานครโตเกียวจะเพิ่มขึ้นจาก 1.75 ล้านในช่วงทศวรรษที่ 2015 เป็น 5.72 ล้าน คิดเป็นหนึ่งในสามของการเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วประเทศในแต่ละกลุ่มอายุ ซึ่งประธานสภาฯ กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้อาจทำให้เกิดการขาดแคลนอย่างรุนแรงด้านการแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดูแลรักษาพยาบาล ตลอดถึงงานด้านบุคลากรในมหานครโตเกียว ดังนั้น ผู้สูงอายุในโตเกียวควรได้รับการสนับสนุนให้ย้ายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทใน 41 แห่ง ที่สามารถรองรับจำนวนผู้สูงอายุได้อีกมาก โดยพื้นที่ในจำนวน 41 แห่งนี้ ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ จากฮอกไกโดทางตอนเหนือถึงโอกินาวาทางตอนใต้ สภานโยบายญี่ปุ่นยังเสนอการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้สูงอายุควรจะสร้างในรูปแบบที่เป็นญี่ปุ่นแต่เป็นชุมชนที่มีแบบแผนการดูแลผู้สูงอายุหลังเกษียรอย่างต่อเนื่องแบบสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช่เพียงแค่บริการที่อยู่อาศัย หากรวมการบริการทางการแพทย์และการดูแลพยาบาล ทั้งครอบคลุมการบริการโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย

Leave a Comment