249 views

ประธานาธิบดี Xi Jinping เยือนประเทศยูเรเชียอย่างเป็นทางการ


ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน ได้เดินทางเยือน คาซัคสถาน รัสเซีย และเบลารุส อย่างเป็นทางการ

สำนักข่าว Xinhua ของทางการจีนรายงานว่า การเยือนประเทศยูเรเชียทั้งสามอย่างเป็นทางการ นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแพรไหมแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความร่วมมือทางการเมืองร่วมกันระหว่างจีนกับทั้งสามประเทศข้างต้น

โดยในการเยือนประเทศทั้งสาม ประธานาธิบดี Xi ได้ลงนามในสนธิสัญญาทางการทูตและความตกลงต่าง ๆ รวมถึง ส่งเสริมโครงการทางเศรษฐกิจที่ธุรกิจจีนเข้าไปมีบทบาทร่วม

อนึ่ง จีนต้องการใช้ยูเรเชียและเอเชียกลางเป็นตัวเชื่อมระหว่างจีนกับยุโรป โดยเฉพาะยุโรปตะวันออก และพยายามสร้างเวทีระหว่างจีนกับยุโรป นอกเหนือไปจากเวทีพหุภาคีของสหภาพยุโรป ซึ่งจำกัดประเด็นความร่วมมือเฉพาะการค้าและเศรษฐกิจ

นอกจากนั้น คาซัคสถาน รัสเซีย และเบลารุส เป็นสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union) ซึ่งเป็นความริเริ่มและมีรัสเซียเป็นผู้นำ และรัสเซียก็พยายามกระชับแน่นความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกเหล่านี้ ซึ่งเป็นอดีตรัฐบริวารของสหภาพโซเวียต ในแง่ในี้ การเยือนของประธานาธิบดี Xi Jinping จึงแสดงนัยทางการเมือง คือ การปรับแนว (realignment) ทางการเมืองระหว่างจีนกับรัสเซียเข้าด้วยกัน

Leave a Comment