237 views

ญี่ปุ่นสัญญามอบเงินช่วยเหลือประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิกกว่า 55 พันล้านเยนใน 3 ปี


ที่มา// http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354175.html, May 23, 2015

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายชินโซ อาเบะ ประกาศในงานประชุมสุดยอดผู้นำประเทศหมู่เกาะเอเชียแปซิฟิก มอบเงินช่วยเหลือชุดใหม่มูลค่ากว่า 55 พันล้านเยน หรือราว 452 ล้านเหรีญสหรัฐฯ เพื่อการปฏิบัติการรับมือกับผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตลอด 3 ปี นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้คำมั่นสัญญานี้ในปาฐกถาของการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2015 ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสภาพของประเทศหมู่เกาะดังกล่าว และยืนยันความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะให้ความร่วมมือกับภูมิภาคที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงการประมงและปัญหาทางทะเล แต่ยังเกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการแข็งกร้าวทางทะเลของจีนและความมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์อย่างเปิดเผยของญี่ปุ่นสำหรับการเจรจาต่อรองของนโยบายทางการทูตของโตเกียวที่มีต่อรัฐในหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่งแสดงออกชัดเจนต่อความรู้สึกที่มีกับจีน

PALM4

ที่มา: http://english.kyodonews.jp/news/2015/05/354175.html

 

Leave a Comment