184 views

ผู้ว่ากรุงโตเกียวฯ วิพากษ์วิจารณ์ความไม่โปร่งใสการใช้งบดำเนินการโอลิมปิกเกมส์ 2020 ของรัฐบาลกลาง


ที่มา// http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/19/national/politics-diplomacy/ MAY 19, 2015

ตามที่ได้มีคำถามเกี่ยวกับความล่าช้าและงบบานปลายของการปรับปรุงก่อสร้างสนามกีฬาแห่งชาติสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 ผู้ว่าการกรุงโตเกียวได้ตำหนิการทำงานของรัฐบาลกลางภายหลังจากที่มีรายงานว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่กำหนดไว้สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะไม่เสร็จสมบูรณ์ตามเวลาที่คาดการณ์ไว้ในครั้งแรก โดยได้เปรียบการทำงานของรัฐบาลกลาวว่ากำลังปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เคยปฏิเสธกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยขณะนี้ เพิ่งจะได้มีการรื้อถอนสนามกีฬาและสร้างขึ้นใหม่ตามการออกแบบที่ยิ่งใหญ่อลังการ แต่เพิ่งประกาศว่าแผนการที่วางไว้เรื่องการออกแบบหลังคาจะถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหางบประมาณและปัญหาระยะเวลาในการก่อสร้าง ขณะที่รัฐบาลกลางก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าการเตรียมการทั้งหมดจะสำเร็จลุล่วงโดยดีและอย่างง่ายดาย

ทั้งนี้ ผู้ว่าการกรุงโตเกียวเห็นต่างโดยไม่ค่อยเชื่อมั่นในเรื่องนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดที่รัฐบาลไม่เต็มใจแสดงรายละเอียดความก้าวหน้าของการเตรียมงานอย่างเป็นรูปธรรม เปรียบเสมือนการควบคุมข้อมูลของกองทัพจักรวรรดิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้ปิดบังซุกซ่อนข้อมูลที่มีผลต่อความคืบหน้าของสงครามให้ประชาชนญี่ปุ่นได้รับทราบ โดยรัฐมนตรีกระทรวงกีฬา ได้เข้าพบผู้ว่าการกรุงโตเกียวเพื่อแจ้งความคืบหน้าของเรื่องการเตรียมการทั้งหมด และรายงานแผนการยกเลิกการสร้างหลังคาสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลดีในภาพรวมที่จะสามารถกลับมาดำเนินโครงการได้อย่างแน่นอน และงานก่อสร้างมีกำหนดจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ แต่ผู้ว่าการก็กล่าวว่าสิ่งนี้ถือเป็นการปัดความรับผิดชอบอย่างร้ายแรง รัฐบาลควรจะมีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมในเมื่อได้ลงนามอนุมัติค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการก่อสร้างไปแล้ว นี่นับเป็นครั้งแรกที่เคยได้ยินการรวนเรแผนการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งถือว่าเสียหายมาก และในฐานะผู้นำที่เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดลิมปิก ขอแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับแผนการเตรียมงานในอนาคต

olympics2020

 

ที่มา// http://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/19/national/politics-diplomacy/

ในการนี้ รัฐบาลโดยรัฐมนตรีกระทรวงการกีฬา ต้องการให้รัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวร่วมจ่ายงบประมาณ 1 ใน 3 ของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก คือราว 50 พันล้านเยนจากงบประมาณทั้งหมดรวม 150 พันล้านเยน โดยใช้เงินสดจากภาษีที่อยู่อาศัยและภาษีจากการทำธุรกิจในกรุงโตเกียว ซึ่งผู้ว่าการกรุงโตเกียวได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกประสบความสำเร็จ โดยย้ำเพิ่มเติมถึงความเชื่อว่าชาวกรุงโตเกียวยินดีที่จะให้ความร่วมมือตราบใดที่รัฐบาลกระตุ้นเรื่องนี้ให้มีความสนใจได้ โดยต้องอธิบายงบที่ใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามกีฬาจะเกิดประโยชน์ต่อชาวโตเกียวอย่างไรภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แต่จนขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลใดๆ ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการฯ ซึ่งก็ล่วงมาแล้วกว่า 1 ปี จึงยังสงสัยว่าชาวโตเกียวจะพึงพอใจได้อย่างไร

Leave a Comment