225 views

บทบาทการให้ความช่วยเหลือของจีนในการอพยพพลเมือต่างชาติออกจากเยเมน


ในช่วงเดือนที่ผ่านมา บทบาทการให้ความช่วยเหลือของจีนในการอพยพพลเมือต่างชาติออกจากเยเมน ซึ่งกลายเป็นพื้นที่สงคราม กลายเป็นที่จับตามองอย่างมากทั้งในหมู่นักวิชาการและนักปฏิบัติ

0023ae82cb0c16838bad02

วิกฤตการณ์ในเยเมน ทำให้ประเทศต่าง ๆ เร่งอพยพพลเมืองของตนออกจากประเทศดังกล่าว ท่ามกลางความยากลำบากของภาวะสงครามซึ่งทำให้มีพลเมืองสัญชาติต่าง ๆ ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลปักกิ่งได้ส่งเรือรบ (naval frigate) ปฏิบัติการอพยพพลเมืองต่างชาติ 225 (10 สัญชาติ) ออกจากกรุงเอเดน (Aden) ประเทศเยเมน ไปยังประเทศจิบูตี (Djibouti) ที่อยู่ใกล้เคียง โดยการดังกล่าวทำให้จีนได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติ

นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่า กองเรือของจีน “อยู่ถูกที่ ถูกเวลา”  กล่าวคือ กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในโซมาเลีย เพื่อร่วมภารกิจต่อต้านโจรสลัดระหว่างประเทศ ทำให้สามารถปรับภารกิจไปยังเยเมนได้อย่างทันท่วงที

โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่า การดังกล่าวเป็นปฏิบัติการอพยพเฉพาะกิจครั้งแรกของจีนที่ดำเนินตามคำร้องขอจากรัฐบาลต่างชาติ เพื่ออพยพบุคคลสัญชาติอื่นจากเขตสู้รบ อนึ่งจีนยังคงเจ้าหน้าที่ของสถานทูตและสถานกงศุลในเยเมนตามปกติ แม้ว่าสงครามจะทวีความรุนแรงขึ้นก็ตาม

Leave a Comment