120 views

นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ เรียกร้องให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้าง


ในการประชุมระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่น ผู้แทนภาคธุรกิจ และสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 2 เมษายน  ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นนำโดย นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้ขอให้บริษัทรายย่อยเพิ่มค่าจ้างแก่พนักงาน เพราะเห็นว่าแนวทางนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งการแทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาลครั้งนี้ ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ เพราะเป็นการสร้างวงจรอย่างปลอม ๆ โดยการเพิ่มค่าจ้างจะนำไปสู่การเพิ่มการบริโภค เมื่อคนใช้จ่ายมากขึ้นก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทต่าง ๆ ในท้ายที่สุด เป็นการทำให้วงจรปกติกลับมาอีกครั้งโดยที่รัฐบาลไม่ต้องแทรกแซง  รัฐบาลไม่มีเวลาที่จะสร้างผลผลิตให้สูงขึ้น และรักษาความปลอดภัยของสังคมให้มีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการปฏิรูปกฎระเบียบต่าง ๆ รัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจในการดำเนินนโยบายนี้

ตั้งแต่ที่รัฐบาลนายอาเบะ ได้กลับมามีอำนาจเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลอาเบะได้แก้ไขภาวะเงินฝืดด้วยการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินอย่างเชิงรุก และกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงด้วย และภายใต้ธนูดอกที่ 3 ของแนวคิดอาเบะโนมิคส์ (Abenomics) นั้น นายอาเบะได้ผ่อนคลายกฎระเบียบบางกฎที่มีความเข้มงวด การเพิ่มค่าจ้างเป็นกลยุทธ์สุดท้ายเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืด  และรัฐบาลจะกดดันให้บริษัทเพิ่มค่าจ้างอีก 2 ปี ก่อนที่จะเพิ่มภาษีขาย (sale tax) เป็น 10 % ในเดือนเมษายน 2017

 

20150424NationalWealth_middle_320

ตั้งแต่เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ ซึ่งกินเวลากว่า 1 ใน 4 ของ ศตวรรษที่ผ่านมา ญี่ปุ่นได้สูญเสียความมั่งคั่งไปกว่า 400 ล้านล้านเยน (3.3 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ)  บริษัทซึ่งมีหนี้มหาศาล และมีแรงงานส่วนเกิน รู้สึกหมดหวังที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงิน ขณะนี้ ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการทดสอบว่าหลุดพ้นจากช่วงเวลาที่เศรษฐกิจถดถอยได้อย่างไร

บริษัทญี่ปุ่นจะเป็นผู้เล่นหลักของชาติในการแก้ไขปัญหาเงินฝืดและการเพิ่มความมั่งคั่งของชาติ แต่ประเด็นสำคัญคือ บริษัทเอกชนญี่ปุ่นเต็มใจที่จะจ่ายค่าจ้างเพิ่มหรือไม่ และญี่ปุ่นจะตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์อย่างไร ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของญี่ปุ่น เมื่อ 15 ปีที่แล้ว มีขนาดเป็น 14% ของ GDP โลก แต่ปัจจุบันมีขนาดเป็น 6% ของโลก

บริษัทใหม่ระดับโลกของญี่ปุ่นที่กำลังขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการสร้างกำไรด้วยการจัดการความสมดุลของธุรกิจทั้งในประเทศและนอกประเทศ เงินเยนที่อ่อนตัวทำให้บริษัทผู้ผลิตญี่ปุ่นบางรายจะย้ายฐานการผลิตกลับมาที่ญี่ปุ่น

และเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเอเชีย ข้อสรุปในช่วงต้นของการเจรจาข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership (TPP) นั้นมีความสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยการส่งเสริมการลดอัตราภาษีนิติบุคคลเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณา

 

แหล่งที่มาข่าว : http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Policies-must-boost-corporations-power-to-earn

Leave a Comment