123 views

พลิกนโยบาย ปล่อยท้อง “ลูกสองคน” (Two Child Policy)


????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

ที่มา: http://cache.baiducontent.com

ย้อนอดีตปลายยุค 70’s รัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีเติ้ง เสี่ยงผิง ได้นำนโยบาย “ลูกคนเดียว” มาใช้เพื่อควบคุมจำนวนประชากร  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ผู้นำจีนในอดีตมองว่าประชากรที่มากล้นจะทำให้ประเทศต้องเผชิญปัญหาความยากจน จากการแบกรับภาระเลี้ยงดูพลเมืองของตน  ตลอด 30 กว่าปีของการดำเนินนโยบายลูกโทน  นับว่าช่วยควบคุมการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (หากไม่คำนึงถึงปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการทำแท้งเถื่อน)  จนส่งผลให้ “จีนในวันนี้” กำลังเผชิญปัญหา การขาดแคลนแรงงาน สวัสดิการสังคม และการนำพาประเทศเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”  ซึ่งจะส่งผลต่อโครงสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในอนาคต รายงานของสหประชาชาติ (UN) ชี้ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนผู้สูงอายุในจีนจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 64:100 รัฐบาลจีนชุดปัจจุบันได้แสดงตระหนักถึงปัญหาข้างต้น จึงได้เริ่มผ่อนปรนนโยบายดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ครอบครัวชาวจีนสามารถมีลูกได้ 2 คน แต่มีเงื่อนไขว่า…คู่สามีภรรยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมาจากครอบครัวลูกคนเดียว  การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของจีน นำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ “การแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ”  โดยเฉพาะ ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ ซึ่งธุรกิจออนไลน์ อย่างอาลีบาบา ได้เปิดตัวให้บริการนี้แล้วในสังคมจีน และทางการจีนก็มีท่าทีเปิดกว้างมากขึ้น สำหรับการลงทุนจากต่างประเทศนั้น จากการที่รัฐบาลจีนออกมาประกาศแผนส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลของจีน โดยเปิดโอกาสให้ทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ได้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะในบางพื้นนั้นถือเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลรู้ปัญหาของสังคมจีนที่กำลังเดินเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การแสดงท่าทีแบบนี้เป็นการวางแผนรองรับปัญหาในอนาคตหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นอีกในระยะอันใกล้นี้

อ้างอิง:

http://www.thaibizchina.com/

 

วิเคราะห์ข่าว:

การแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ที่กำลังทวีความเข้มข้นขึ้นนั้น เราจะเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลจีนมีทีท่าให้มีการลงทุนจากต่างประเทศในการให้บริการทางการแพทย์และสินค้าเพื่อสุขภาพ และมากกว่านั้นรัฐบาลก็มีทีท่าที่ไม่ขัดขวางการให้บริการประเภทนี้ทางออนไลน์ อาลีบาบา ซึ่งตอนนี้ได้เปิดตัวให้บริการและขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ออนไลน์ ซึ่งสะดวกรวดเร็ว ทำให้ได้รับความนิยมในขณะนี้ มองภาพรวมๆจะเห็นว่าสังคมจีนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และน่าแปลกเพราะมาพร้อมกับการเข้าสู่สังคมออนไลน์ด้วย

Leave a Comment