146 views

ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์ในเกาหลี


สรุปข่าว – จากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเริ่มที่จะพยายามเข้ามาขยายส่วนแบ่งจากตลาดรถยนต์นำเข้าในเกาหลีจากผู้ผลิตเยอรมัน ทั้งฮอนด้า อินฟินีตี้ และไคร์สเลอร์ก็ได้พยายามช่วงชิงความได้เปรียบจากสถานการณ์ของราคาน้ำมันโลก ผู้ผลิตรถยนต์ทั้งจากสหรัฐฯ และญี่ปุ่นมุ่งเน้นที่จะส่งออกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นหลัก แต่ผู้ผลิตรถยนต์จากเยอรมันยังคงมุ่งที่จะส่งออกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล อย่างไรก็ตาม Yoon Dae-sung จาก Korea Automobile Importers and Distributors Association ได้แสดงความเห็นว่า ผู้บริโภครถยนต์หรูนำเข้าไม่ค่อยชื่นชอบกับเครื่องยนต์ที่มีเสียงดังของรถยนต์ดีเซล หากราคาน้ำมันมีราคาถูกผู้บริโภคก็จะเลือกซื้รถยนต์เบนซิน จากพฤติกรรมการบริโภคข้างต้นโฆษกของ BMW หนึ่งในผู้ผลิตจากเยอรมันจึงได้แถลงว่า ทาง BMW จะได้ทำการขยายจำนวนรถเบนซินส่งออกสู่ตลาดเกาหลีตามความนิยมของผู้บริโภค ทั้งนี้นักวิจัยจาก Korea Institute for Industrial Economics and Trade ก็ได้แสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า หากสถานการณ์ราคาน้ำมันยังมีราคาถูกเช่นนี้ ผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อรภยนยนต์เบนซิน รถ SUV และรถขนาดกลาง

แหล่งที่มา Website: english.chosun.com Retrieved Febuary 22, 2015

 

 

 

 

Leave a Comment