239 views

ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ปล่อยให้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกันที่ทำมา 14 ปี หมดอายุ


SouthKorea's foreign assetkorea's swap agreement

 

ที่มา : http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Japan-South-Korea-let-currency-accord-expire

http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/International-Relations/Tokyo-Seoul-end-14-year-currency-swap-program-amid-chilled-ties

 

ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ปล่อยให้ข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศ (Currency Swap Arrangement) หมดอายุลง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 ที่ผ่านมา ซึ่งอาจทำให้ทั้งสองประเทศนั้นต้องเผชิญกับความเปราะบางด้านการเงินฉุกเฉินมากขึ้นเล็กน้อย “การไม่ร้องขอ” การต่ออายุข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งเปรียบเสมือน สัญลักษณ์ความก้าวหน้าด้านความร่วมมือด้านการเงินระหว่างญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่สั่นคลอน

อนึ่ง ข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนสกุลระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นี้ ได้จัดทำตั้งแต่ปี 2001 อันเนื่องมาจากเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจสกุลเงินเอเชียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม ปี 1997 และมีผลกระทบอย่างรุนแรงกับเกาหลีใต้ โดยวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศนี้ คือ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินระหว่างกัน  เพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกครั้ง และหลังจากเกิด  Lehman Shock ในปี 2008 และวิกฤติหนี้สาธารณะของยุโรปในปี 2010 ทั้งสองประเทศก็ได้มีการขยายวงเงินของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างกันเป็น 70 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐในปี 2011

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ อดีตประธานาธิบดีลี-เมียง-บัก (Lee Myung-bak) ของเกาหลีใต้ได้ไปเยือนหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาทระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่รู้จักกันดีในนาม เกาะ Dokdo (ตามที่คนเกาหลีใต้เรียก) หรือเกาะ Takeshima (ตามที่คนญี่ปุ่นเรียก) ทั้งสองประเทศเริ่มที่จะยกเลิกข้อตกลง เริ่มจากการลดขนาดวงเงินลงเป็น 10 พันล้านดอลล่าร์ จนกระทั่งปล่อยให้สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดในปัจจุบัน โดยฝ่ายเกาหลีใต้ให้เหตุผลว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องต่อความร่วมมือด้านการเงินกับญี่ปุ่นเนื่องจากมีสต็อกเงินสกุลต่างประเทศเพียงพอแล้ว เกาหลีใต้มีบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเครือข่ายการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับจีนและประเทศอื่นๆ

ที่น่าสนใจก็คือว่า เมื่อพิจารณาถึงเงินสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้แล้วส่วนใหญ่ในรูปแบบของหลักทรัพย์ เช่นหุ้นกู้ (Corporate bonds) และหุ้น (Stocks) (ดูรูปที่ 1) ซึ่งแตกต่างจากญี่ปุ่นซึ่งถือเงินสำรองเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ในรูปแบบของตั๋วเงินคลังและพันธบัตรของสหรัฐอเมริกา และแม้ว่าเกาหลีใต้ได้ขยายเครือข่ายการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศ(ดูรูปที่ 2) แต่ก็น่าสงสัยว่าเกาหลีใต้มีเงินสำรองระหว่างประเทศเพียงพอที่จะใช้แลกเปลี่ยนกับเครือข่ายประเทศที่ได้ทำการตกลงกันไว้ข้างต้นหรือไม่ หรือจะเป็นได้แค่กระดาษเท่านั้น

Leave a Comment