202 views

อาเบะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนที่ประสบภัยสึนามิเมื่อปี 2011 เป็นครั้งแรกหลังจากตุลาปีที่แล้ว


ที่มา// KESENNUMA, Japan, Feb. 14, Kyodo
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นาย Shinzo Abe ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานฟื้นฟูเมืองในจังหวัด Iwate และ Miyagi ซึ่งเป็นสองพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวและสึนามิเมื่อเดือนมีนาคมปี 2011 โดยได้เผยถึงความพยายามในการซ่อมแซมเมืองให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่เข้าสู่การทำงานของเฟสใหม่แล้ว การลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตุลาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจที่ต้องการเร่งฟื้นฟูงานก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้มีความก้าวหน้าให้ทันก่อนครบรอบปีที่ 4 ของเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งร้ายแรงเมื่อเดือนมีนาคมปี 2011 ในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการฟื้นฟูอาชีพในชุมชนคือ กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตเสื้อถักซึ่งตั้งขึ้นภายหลังเกิดวิกฤติ และเครื่องสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งนายกอาเบะได้ให้คำมั่นว่ารัฐบาลจะมุ่งเน้นการช่วยสร้างงานให้กับประชาชนและพยายามให้ความช่วยเหลือการบริการดูแลด้านสุขภาพจิตกับผู้ประสบภัย นอกจากนี้ นายกอาเบะยังได้ไปตรวจพื้นที่ในบริษัทผลิตและแปรรูปอาหารทะเล และตลาดปลาด้วย

Iwate

source// Kyodo news

 

Leave a Comment